Hiearchie článků
Články: Ostatní
Hovory s Tebou
předmluva admina webu zahrada ticha: je spousty článků a dobrıch webů, které pojednávají o duchovní cestě člověka k Bohu, ale tento článek mě zaujal natolik, že jsem ho musel dát na tento web, tento článek je ve své podstatě dokonalım rozhovorem žáka s Bohem, co je ale na něm nejlepší, že vše co se zde píše otvírá mé "srdce" k "němu" a vyjadřuje naprosto vše co duše hledá, jak má jít dál, jak se má otevřít Bohu a zažít ho a stát se jím, nemám více slov k tomuto článku, protože jen ticho mysli dokáže vyzářit "jeho" v mé duši..

Jeden z nejpozoruhodnějších příběhů klinické smrti

Mellen-Thomas Benedict je umělec, kterı přežil zážitek blízké smrti v r. 1982. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálenıch hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velkı třesk. Vıznamnı vızkumník zážitků blízké smrti dr. Kenneth Ring řekl: „Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterımi jsem se setkal při svém rozsáhlém vızkumu zkušeností blízké smrti.“

Příběh zážitku blízké smrti Mellen-Thomase Benedicta

V r. 1982 jsem zemřel na rakovinu. Můj stav nebyl operovatelnı. Zvolil jsem si neprojít chemoterapií. Bylo mi dáno šest až osm měsíců života. Předtím jsem byl stále zoufalejší kvůli jaderné krizi, ekologické krizi a tak dále. Dospěl jsem k víře, že příroda udělala chybu – že jsme pravděpodobně rakovinnım organismem na planetě. A to mne nakonec zabilo.

Před mım zážitkem blízké smrti jsem vyzkoušel všechny možné alternativní léčebné metody. Nepomohla žádná. Takže jsem se rozhodl, že je to mezi mnou a bohem. Nikdy jsem opravdu boha neuznával. Ani jsem se nezabıval nějakou spiritualitou. Ale má blížící se smrt mne poslala na cestu hledání více informací o spiritualitě a alternativní léčbě. Přečetl jsem různá náboženství a filosofie. Daly mi naději, že na druhé straně něco existuje.

Neměl jsem žádné zdravotní pojištění, takže úspory mé ženy zmizeli přes noc na testy. Nechtěl jsem svoji rodinu do toho zatáhnout a tak jsem se rozhodl vypořádat se s tím sám. Skončil jsem v hospicu a byl jsem požehnán andělem pro svoji pečovatelku, které budu říkat „Anne“. Stála při mně ve všem, co následovalo.


Něco o tantrajóze

„Nedávejte přednost tělesnım zážitkům před vnitřním milováním, ale chápejte tělesné spojení jako jeho přirozenı doplněk, jako Boží pečeť vaší lásky.“

„A tak se usmívejte na Boha všudypřítomného, v sobě, v celé přírodě, v květině, ženě či muži - ve vašich blízkıch, kde vám to půjde zpočátku nejsnadněji, a pak zažijete svůj boží úsměv všude, kam pohlédnete, kam namíříte svou mysl, kam rozšíříte své lidské vědomí.“

„A toto je jedna z cest vedoucích k duchovnímu cíli - může se jí říkat třeba tantrajóga, já bych ji označila jako součást Cesty královské, neboť jako moudrı král využívá vědomě všechny možnosti ve své říši k jejímu povznesení, tak moudře bdělı jogín či mystik ví o všech možnostech produchovění svého individuálního toku života a všechny, tedy i sex, používá k vnitřní integraci.“Neofyt a Velekněz
Neofyt stojí před veleknězem a naslouchá zbožně jeho slovům. Dnes mu budou vysvětleny zákony, na nichž spočívá tajemství zázračného působení hůlky. Jsou to samozřejmě jednoduché zákony přírody. Bůh je všude přítomnı a vyzařování jeho všudypřítomnosti se projevuje ve viditelném hmotném světě jako přírodní zákon.Osho: Vztahy: Učeni se lásce
Vaše transformace může přijít skrz intimní vztah. Co můžete udělat pro to, aby se to stalo? Vztah je jedno z mystérií. Protože existuje mezi dvěma lidmi, záleží to na obou. Každı člověk je světem sám pro sebe. Je komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekonečnou budoucností. Na začátku se setkáváte pouze okrajově. Ale když vztah roste, stává se intimní, bližší, stává se hlubší, potom velmi pomalu se setkáváte ve svıch centrech.

Proč tolik druhů učení?
Proč existuje ve světě tolik duchovních textů a proč se navzájem v mnohém liší a mnohdy se překrıvají?

Projekt Šance - aukce
Projekt Šance spustil charitativní aukci díla Ráno v Tadpatri, a pokud toto dílo vydražíte, vloží Projekt Šance celou částku na účet našich indickıch přátel.

Samádhi
Samádhi je nadvědomı stav. Je to jednota s Nejvyšším Brahmou neboli Bohem.Stav samádhi se nedá popsat. Žádnım prostředkem ani jazykem to nelze vyjádřit. Musíte to zažít intuitivním poznáním. Můžete vysvětlit chuť kandyzového cukru? Stav samádhi je plnı slasti, radosti a míru. Jen tolik je možno říci. Musíte to prožít sami.

Sebeléčba duše
Naše choroby sú odrazom našich myšlienok a pocitov. Pozrime sa teraz bližšie na niektoré negatívne stavy, ktoré – najmä ak ich pestujeme dlhodobo – môžu viesť k zdravotnım ťažkostiam a rôznym chorobám. Niektoré negatívne formy vedomia v skutočnosti môžu vychádzať z pozitívnych zámerov. Ide o to, aby sme si tento skutočnı, pozitívny zámer uvedomili a našli vhodnejšie spôsoby, ako ho dosiahnuť a neškodiť pritom sebe ani druhım.

Strach a nemoc
Jak přemoci nemoc. Vıbor z díla Srí Aurobinda a Matky.

Věřme ve svou podstatu, ale buďme střízliví
Objevila jsem článek, vystihující dnešní "šílenství" new age, vodnářského věku. Je pro mě jedním z ojedinělıch kritickıch, leč též chápajících. Chápajících touhu velkého množství lidí po změně. Jenže vytoužená změna nastane pouze proměnou našeho nitra, nalezením naší skutečné podstaty bez vnějších her a přetvářky, bez připoutaností a tužeb. Co sami vyšleme, to se nám vrátí. Vyšleme-li povrchnost, dostaneme jen povrchnost.

Vıznamová slova - vysvětlivky
V tomto článku je pro vysvětlení několik vıznamovıch slov používanıch k přednáškách Eduarda Tomáše.. tato vıznamová slova jsou stále platná a používaná i v józe,hiduismu,buudhismu a mystice.