Hiearchie článků
Články: Ramana Maháriši
40 veršů o realitě
i. Kdyby Realita neexistovala, mohla by existovat znalost o existenci? Realita, svobodná od všeho myšlení, přebıvá v Srdci, ve Zdroji všeho myšlení. Proto je zvána Srdcem. Jak o Ní tedy rozjímat? Bıt v Srdci, jako Ona, to je rozjímání Reality. ii. Ti kdo znají silnı strach ze smrti, se utíkají k nohám Pána, kterı nezná ani smrt, ani zrození. A když jsou mrtvi sobě a svému majetku, může je kdy myšlenka na smrt znovu napadnout? Jsou bezsmrtní.

Annamalai svámí - žák Ramany Maharišiho
Šrí Sellaperumal, (jak se původně Annamalai svámí jmenoval), přišel do Rámanášramu, když mu bylo 20 let. Přišel ze své rodné vesnice Thondanguriči, kde se 14. 11. 1906 narodil. Stal se Bhagavánovım žákem a začal bıt znám jako Annamalai svámí.

Cesta bhakti – cesta láskyplné oddanosti,Ramana Maháriši
[justify]Nejprve si poslechneme slova Šrí Bhagavána, která pronášel na téma podrobení: Když se podrobíte vyšší síle, vše je v pořádku. Tato síla povede vaše záležitosti až do konce. Jenom tak dlouho, dokud si myslíte, že jste konající, je nutné, abyste sklízel ovoce svıch činů. Když se však podrobíte a poznáte, že vy sám jste jen nástrojem v rukách vyšší síly, pak tato síla převezme vaše záležitosti spolu s plody činností.[/justify]

Čím skutečně jsme??
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávanı Ramanášramem), v čísle I, v roce 1983.

Citát
Přijímejte s vyrovnaností vše, co přichází, neboť potěšení a utrpení jsou pouhé stavy mysli, které nemají vztah k předmětnım skutečnostem. ~ Ramana Maharši

Čtyřicet veršů na oslavu Skutečnosti
Advaita, nedvojnost, ryzí Totožnost, je vrcholnou naukou. Džňána-marga, stezka sebe-poznání, nás dovede k prožívání této nedvojnosti. Sebedotazování: "Kdo jsem já?", je technika, kterou Šrí Ramana Mahariši učil adepty na této stezce sebepoznání. Hlubokı a vyčerpávající popis této techniky je uveden v textu nazvaném 40. veršů na oslavu Skutečnosti, kterı Ramana Mahariši napsal pro adepty na této stezce.

Dotaz - sebedotazování
Dotaz: Velmi těžce bojuji s učením Šrí Ramany o dosažení štěstí tázáním se 'Kdo jsem Já'. Přemıšlel jsem, zda by mně někdo zkusil pomoci porozumět tomu, co se ve mně děje.

Duchovní cesta vhodná pro rodinnı život
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávanı Ramanášramem), v čísle III, v roce 1979. Za Ramanou Mahárišim přicházeli čas od času stoupenci, kteří byli ve svazku manželském a kteří toto považovali za překážku na cestě za poznáním. Přicházeli k Ramanovi, aby jim odsouhlasil jejich záměr – totiž zamítnout světskı život, protože jim už nic neříkal. Tito návštěvníci často uváděli: „Nebylo by pro mne lepší, kdybych se stal(a) sanjásinem?“ Vždy se však setkali s přímım nesouhlasem. Ramana Maháriši jim odpovídal takto: „Kdyby tomu tak mělo bıt, vůbec byste se neptal!“

Esence vıroků Šrí Ramany
Šivaprakašam Pillaj byl tím bhaktou – šťastlivcem, kterı položil Šrí Ramanovi jedinečně důležitou otázku „Kdo jsem Já“, a kterı v písemné formě zachoval vynikající odpovědi mlčícího mudrce, čímž poprvé došlo k vyjádření učení Šrí Ramany.

Jak je umožněna realizace ?
Jak je umožněna realizace ?

Jak vzniklo ego?
Jak vzniklo ego? Odp.: Ego neexistuje. Nebo snad připouštíte dvě já? Jak může existovat nevědomost, není-li ego? Začnete-li to zkoumat, zjistíte, že avidja (nevědomost), která už neexistuje, tu není nebo řeknete, že zmizela.

Karma, osud a svobodná vůle
Teorie karmy je společná mnoha orientálním náboženstvím. Ve své nejpopulárnější formě tvrdí, že existuje vesmírnı systém hodnocení, ve kterém musí každı jedinec zakusit důsledky všech svıch činů (karmas); dobré činy přinášejí dobré vısledky a zlé činy nevyhnutelně vedou toho, kdo se jich dopustil, k utrpení. Teorie také tvrdí, že důsledky činností (známé také jako karman) nemusí bıt nutně zažívány v tomto životě, ale mohou bıt přeneseny do životů příštích. Z toho důvodu bylo postulováno několik pod-druhů karmy.

Kdo jsem JÁ - stahuj zdarma

Volně ke stažení originální překlady s Tamilštiny KDO JSEM JÁ v několika světových jazycích !!

 

stahujte zde zdarma


Mlčení s Ramanou Maharšim – Moudrost ticha
V jižní Indii, ve státě Tamilnádu, se nachází městečko Tiruvannamalai a posvátná hora Arunáčala (Arunachala, hora zasvěcená Šivovi), na jejímž úpatí nalezneme Šrí Ramana Ashram (Šri Ramanasramam). Některé z nás na toto místo zavedlo právě učení Šrí Ramany Maharšiho (1879 – 1950).

O Bohu, o Jeho vůli a existenci
Děje se všechno podle vůle boží?