Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Ramana Maháriši

40 veršů o realitě
 i. Kdyby Realita neexistovala, mohla by existovat znalost o existenci? Realita, svobodná od všeho myšlení, přebývá v Srdci, ve Zdroji všeho myšlení. Proto je zvána Srdcem. Jak o Ní tedy rozjímat? Být v Srdci, jako Ona, to je rozjímání Reality.
ii. Ti kdo znají silný strach ze smrti, se utíkají k nohám Pána, který nezná ani smrt, ani zrození. A když jsou mrtvi sobě a svému majetku, může je kdy myšlenka na smrt znovu napadnout? Jsou bezsmrtní.

Annamalai svámí - žák Ramany Maharišiho
 Šrí Sellaperumal, (jak se původně Annamalai svámí jmenoval), přišel do Rámanášramu, když mu bylo 20 let. Přišel ze své rodné vesnice Thondanguriči, kde se 14. 11. 1906 narodil. Stal se Bhagavánovým žákem a začal být znám jako Annamalai svámí.

Cesta bhakti – cesta láskyplné oddanosti,Ramana Maháriši

Nejprve si poslechneme slova Šrí Bhagavána, která pronášel na téma podrobení:
Když se podrobíte vyšší síle, vše je v pořádku. Tato síla povede vaše záležitosti až do
konce. Jenom tak dlouho, dokud si myslíte, že jste konající, je nutné, abyste sklízel ovoce
svých činů. Když se však podrobíte a poznáte, že vy sám jste jen nástrojem v rukách vyšší síly,
pak tato síla převezme vaše záležitosti spolu s plody činností.

Citát
 Přijímejte s vyrovnaností vše, co přichází, neboť potěšení a utrpení jsou pouhé stavy mysli, které nemají vztah k předmětným skutečnostem.
~ Ramana Maharši

Čím skutečně jsme??
 Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle I, v roce 1983.

Čtyřicet veršů na oslavu Skutečnosti
 Advaita, nedvojnost, ryzí Totožnost, je vrcholnou naukou. Džňána-marga, stezka sebe-poznání, nás dovede k prožívání této nedvojnosti. Sebedotazování: "Kdo jsem já?", je technika, kterou Šrí Ramana Mahariši učil adepty na této stezce sebepoznání. Hluboký a vyčerpávající popis této techniky je uveden v textu nazvaném 40. veršů na oslavu Skutečnosti, který Ramana Mahariši napsal pro adepty na této stezce.

Dotaz - sebedotazování
 Dotaz:
Velmi těžce bojuji s učením Šrí Ramany o dosažení štěstí tázáním se 'Kdo jsem Já'. Přemýšlel jsem, zda by mně někdo zkusil pomoci porozumět tomu, co se ve mně děje.

Duchovní cesta vhodná pro rodinný život
 Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle III, v roce 1979.
Za Ramanou Mahárišim přicházeli čas od času stoupenci, kteří byli ve svazku manželském a kteří toto považovali za překážku na cestě za poznáním. Přicházeli k Ramanovi, aby jim odsouhlasil jejich záměr – totiž zamítnout světský život, protože jim už nic neříkal. Tito návštěvníci často uváděli: „Nebylo by pro mne lepší, kdybych se stal(a) sanjásinem?“ Vždy se však setkali s přímým nesouhlasem. Ramana Maháriši jim odpovídal takto: „Kdyby tomu tak mělo být, vůbec byste se neptal!“

Esence výroků Šrí Ramany
 Šivaprakašam Pillaj byl tím bhaktou – šťastlivcem, který položil Šrí Ramanovi jedinečně důležitou otázku „Kdo jsem Já“, a který v písemné formě zachoval vynikající odpovědi mlčícího mudrce, čímž poprvé došlo k vyjádření učení Šrí Ramany.

Jak je umožněna realizace ?
 Jak je umožněna realizace ?

Jak vzniklo ego?
 Jak vzniklo ego?
Odp.: Ego neexistuje. Nebo snad připouštíte dvě já? Jak může existovat nevědomost, není-li ego? Začnete-li to zkoumat, zjistíte, že avidja (nevědomost), která už neexistuje, tu není nebo řeknete, že zmizela.

Karma, osud a svobodná vůle
 Teorie karmy je společná mnoha orientálním náboženstvím. Ve své nejpopulárnější formě tvrdí, že existuje vesmírný systém hodnocení, ve kterém musí každý jedinec zakusit důsledky všech svých činů (karmas); dobré činy přinášejí dobré výsledky a zlé činy nevyhnutelně vedou toho, kdo se jich dopustil, k utrpení. Teorie také tvrdí, že důsledky činností (známé také jako karman) nemusí
být nutně zažívány v tomto životě, ale mohou být přeneseny do životů příštích. Z toho důvodu bylo postulováno několik pod-druhů karmy.

Mlčení s Ramanou Maharšim – Moudrost ticha
 V jižní Indii, ve státě Tamilnádu, se nachází městečko Tiruvannamalai a posvátná hora Arunáčala (Arunachala, hora zasvěcená Šivovi), na jejímž úpatí nalezneme Šrí Ramana Ashram (Šri Ramanasramam). Některé z nás na toto místo zavedlo právě učení Šrí Ramany Maharšiho (1879 – 1950).

O Bohu, o Jeho vůli a existenci
 Děje se všechno podle vůle boží?

O osudu a svobodné vůli
 Jedno letní odpoledne jsem seděl naproti Bhagavánovi ve staré hale, s vějířem v ruce, a řekl jsem mu: „Rozumím tomu, že význačné události v lidském životě, jako je místo narození, národnost, rodina, povolání či profese, svatba, smrt atd. jsou předurčeny jeho karmou. Ale je možné, že všechny detaily jeho života – do poslední minuty – jsou také takto předurčeny? Například nyní položím tento vějíř, který je v mé ruce, dolů na zem. Je možné, že bylo rozhodnuto, že toho a toho dne, v takovou a takovou hodinu se musím takto pohnout a položit zde vějíř dolů na zem?“