Hiearchie článků
Články: Jóga
Bhaktijoga cvičení - Eduard Tomáš
Vážení přátelé, mám za to, že většina lidí na této planetě, pokud se vůbec zajímá o duchovní život, žije dnes v přibližně stejné racionální sféře. Proto vám nabízím a radím ze své zkušenosti: zkuste si sami tuto zbožnou hru jako kdysi já. Budete stejně překvapeni sympatickou božskou rezonancí, odpovědí na tuto hru a přímou účastí vysokıch duchovních sil na ní. Můžeme si to zkusit hned.

Co je Jóga?
Co je jóga? Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známé po celém světě a užívá se v mnoha vıznamech. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitı způsob života. Jóga je naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Znalost anatomie a fyziologie lidského těla využívá jóga v propracovaném systému tělesnıch cvičení a očistnıch technik, které pomáhají udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií – pránou.Jedním z cílů jógy je dosažení klidu mysli a rovnováhy mezi tělem a myslí. Jóga vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. To se projeví jako harmonie v lidskıch vztazích, láska ke všemu stvořenému, nesobecká práce pro společnost. Jóga je široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli – naučit se naslouchat svému srdci a poznat své Já. Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickım vědomím, bıt jedno s Bohem…

Meditace sebedotazováním
"Nejdůležitější odříkání je odříkání vnitřní. Jestliže se vnitřně nezřekneš, zůstanou tvé snahy při vnějším odříkání bezúspěšné. Vzdej se především svıch špatnıch vlastností a odstraň ze své vnitřní cesty kameny ega, hněvu, žádosti a zášti." Meditace sebedotazováním (Self-Inquiry Meditation) je jednou ze součástí systému „Jóga v denním životě“. I koncentrační a meditační cvičení jsou v tomto systému rozčleněna do jednotlivıch dílů, stejně jako ásany a pránájáma.

Milování a meditace
Vztah mezi fyzickım aktem lásky a meditací nemusí bıt na první pohled tak patrnı, nicméně existuje a je velice silnı. Pokud k milování přistupujeme jako k mystické zkušenosti, stane se z něj opravdu forma jógy či meditace. Je to proto, že mezi milenci, kteří se opravdově milují, dochází během milostného spojení k úplnému „pohlcení“ jejich myslí ve skutečnı a přímı prožitek lásky. Dostáváme tak skutečně živı a kreativní akt, kterı naplňuje naši bytost na mnoha úrovních (fyzické, psychické, duševní a stejně tak duchovní). Stejně jako u meditace, akt milování prožívanı bez utkvělıch myšlenek tıkajících se našeho prožitku anebo čehokoliv jiného, je to, co orientální tradice doporučuje za účelem dosažení mystického zážitku. Základním klíčem k úspěšné proměně běžného přístupu k sexualitě k duchovní, povznesené zkušenosti, je schopnost oprostit se od navyklıch myšlenek během smyslového aktu milování.

Sarvamangalam - dokument o indickıch jogínech
Sarvamangalam v starobylém sanskrtu znamená požehnání všemu, štěstí pro všechny. Průvodcem filmu je svámí Ram Kripalu, kterı žil 35 let ve vysokém Himálaji v oblasti, která je v zimním období zcela odřízlá od okolního světa na šest měsíců a kde teplota je kolem -30 až -40 stupňů Celsia. Žil tam téměř nahı a jen s trochou jídla. Ram Kripalu vysvětluje, že samota, klid a pozitivní energie, které v této oblasti jsou, zcela vyváží tvrdé životní podmínky. Těm se nakonec člověk může přizpůsobit. Stačí trochu vytrvalosti, síla rozhodnutí a nějaké cvičení a během 40 dnů je člověk připraven zvládnout i ty nejhorší klimatické podmínky.

Sedm stupňů duchovního vıvoje
Na duchovní cestě prochází člověk různımi fázemi z nichž se každá vyznačuje svım specifickım charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním, jež nás vedou k dokonalosti.