Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Tichá mysl

Átmavičára
 Velmi stručně a výstižně popsáno sebedotazování na wikipedii.

Co je ticho?
 Skutečné ticho je něco nesmírně intenzivního, je hmatatelné a opravdu živé. Vzpomínám si na pasáž ze životopisů světců, kteří žili na poušti, v níž je vylíčeno, jak jednoho z nich požádali jeho spolubratři, aby přednesl duchovní promluvu pro biskupa, který je měl navštívit, a on odmítl se slovy: "Ne, neudělám to, jestliže k němu nepromluví moje mlčení, pak by moje slova byla zbytečná." To je ten druh ticha, o němž bychom se měli poučit, nebo ho dokonce dosáhnout.

Co je to mysl?
 Žijeme myslí. Co je to ta mysl? Bdění, sen, všechny naše pocity, všechny naše zážitky, touhy, dojmy tendence, naše štěstí, starosti, smutek, zloba, lakota, žárlivost, pýcha, identifikace s tělem, celý svět, každá věc… je jenom mysl.

Čistá mysl - Zenová meditace
 Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady. Slova nejsou potřebná. Když zde není myšlení, vše je přesně takové, jaké to je. Pravda je právě taková. Většina lidí má falešné chápání světa. Nevidí ho takový, jaký je, nevidí pravdu. Co je dobro a co je zlo? Kdo jedná dobře a kdo zle? Lidé ulpívají na svých názorech, ale názor každého člověka je jiný. Jak můžeš tvrdit, že tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? To je pouhá iluze. Jestliže chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svých podmínek, situací a názorů. Pak bude tvá mysl před myšlením a to je čistá mysl. Taková mysl nemá žádný vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je. Co je „právě takové, jaké je“, je pravdou. Jeden vynikající učitel řekl: Jestliže chceš tuto bránu překročit, nedovol, aby vzniklo myšlení.


Ego - kde vzniká
 Vše co člověka oživuje, činí ho čím je, vzniká v duchovním srdci.. pokud by nebyla energie duchovního srdce nemohli by jsme žít jako lidé, je to motor těla a života,energie duchovního srdce pokud je normální božská zůstává v duchovním srdci, mírně napravo od skutečného srdce..

Já jsem je vše, včetně lásky
 Já jsem, vědomí Já jsem, je cesta, pravda, láska a život. Já jsem je alfa (začátek) a omega (konec) všeho a vše mezi tím. Já jsem, vědomí Já jsem, jsou dveře do království nebeského neboli k Bohu. Toto nás učí Ježíš.


Jaké je žít probuzený život?
 Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco všichni si myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký problém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje se sebou samým, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Kdo jsem Já? (Nan Jar?)
 Předmluva
"Kdo jsem Já?" je název, který nese soubor otázek a odpovědí vztažených k Sebedotazování. Otázky položil Bhagavánovi Šrí Ramanovi Maharšimu někdy v roce 1902 Šrí M. Sivaprakášam Pillai. Pan Pillai byl promovaný ve filozofii a nějaký čas pracoval v berním úřadě. V roce 1902, kdy pracoval v Tiruvannámalai, navštívil Jeskyni Virupakšu a setkal se zde s Mistrem. Požádal mistra o duchovní vedení a vyžádal si odpovědi na otázky související se Sebedotazováním. Protože Bhagaván tou dobou nemluvil, nikoli pro nějaký slib, ale protože neměl potřebu hovořit, tak odpovídal pouze gesty, a pokud nebyla pochopena, potom písemnou formou. Podle Šrí Sivaprakášam Pillai zápisu to bylo čtrnáct otázek s odpověďmi danými Bhagavánem. Tento zápis byl prvně zveřejněn Šrí Sivaprakášamem Pillaiem v roce 1923, spolu s několika jeho básněmi o tom, jak Bhagavánova milost působila v jeho případě a rozpustila jeho pochyby a chránila ho od životních těžkostí. Kniha "Kdo jsem Já" byla dále několikrát zveřejněna. V některých nacházíme třicet, v jiných dvacet osm otázek a odpovědí. Také byla zveřejněna verze, kde nejsou otázky uvedeny a učení je podáno formou úvahy. Existující anglický překlad je právě tato úvaha. Tento překlad je podán prostřednictvím dvaceti osmi otázek a odpovědí.

Koncentrace
 Koncentrace je soustředěná pozornost mysli na určitý bod, předmět nebo abstraktní pojem. Koncentrace je možná pouze tehdy, pokud zklidníme tělo, smysly, emoce a myšlenky. V koncentraci uvolněnou, probouzenou energii usměrňujeme na naše skutečné Já. Proto se říká, že koncentrace je zlatý klíč pro otevírání dveří sebepoznání. Koncentrace je klíč ke štěstí – k tomu příběh:

Mauna, zdroj ticha a energie
 Je pravdou nebo výmyslem, že velcí myslitelé bývali mnohomluvní? Může být duchovně vyvinutý člověk rozpoznán podle spotřeby slov, jimiž zahrnuje všechny, kdo se mu přiblíží? Opravdu nám křížovky pomáhají rozvíjet naši inteligenci, anebo představují pouze vampirické "vysávače" naší mentální energie? Víme jak nejlépe využívat náš mentální potenciál?

Meditace - jak meditovat ve fázi snění..
 Mezi spánkem a bděním existuje nesmírně malý přechod, vlastně přímo bod na okraji spánku, který je velmi vhodný pro cvičení soustředěné vědomé pozornosti ve spánku. Důležitý je směr myšlení právě před usnutím. Hlubší úroveň mysli přebírá totiž tento směr a pokračuje v něm.

MEDITACE - první a jediná svoboda
 Srdce je branou bez vrat do skutečnosti. Přesuňte se od hlavy k srdci. Jsme příliš závislí na hlavě. Tohle je náš problém, to je náš jediný problém. A existuje jedno jediné řešení: sestoupit od hlavy dolů k srdci a všechny problémy zmizí. Jsou vytvářeny hlavou. A najednou je všechno jasné a tak průhledné, že je člověk překvapen, jak si mohl dříve neustále vymýšlet problémy.

Meditace na Já (Krista v nás)
 Meditace na Já (Krista v nás) je ultra krátká duchovní cesta vyučovaná Šri Ramanou z Arunáčaly a jeho žáky. Její název je Átmaviřára. Je to duchovní cesta, která vás může rychle dovést k hlubokému poznání Kdo jste, jaká je vaše podstata. Je vhodná pro pokročilejší hledající, kteří se již alespoň částečně vypořádali se svojí psychikou a poznali své závislosti a projekce. Vyžaduje pravidelnou praxi, analytické myšlení a velkou oddanost poznání. Myslím, že je to velmi vhodná technika poznání své pravé podstaty v dnešní rozbouřené době duchovní transformace.

Meditace na pozorovatele
 poznámka admina: tento článek vystihuje dokonale, kdy je zastavená mysl, ale je tam někdo, kdo to vše vidí, my musíme jít za toho, kdo to vídí.. musíme jít za pozorovatele, přímou vnitřní pozorností na pozorovatele se pozorovatel (ego) rozpouští.. pokud přestáváme vidět porozorovatele musí příjít na řadu už jen samotný pocit já (ego), který se musí také rozpustit.. Rád bych upřesnil, že zahlédnutí pozorovatele nestačí, pozorovatel musí zmizet.

Mysl a Ego
 Smyslem každé sádhany je očista mysli. Nečistoty, které se mají odstranit, se souborně nazývají egem. Pochopení povahy a působení mysli a ega je důležité pro poznání, jak sádhana očišťuje mysl.
Mysl (antahkárana) je jednotlivá entita s množstvím funkcí. Ve skutečnosti je to Self, neboli čisté nekonečné vědomí – átman, který je omezen v individualitě (džívátman) pro nečistoty, které vytvářejí ego. Funkční části mysli jsou: manas, buddhi, ahamkára a čitta. Filozofické systémy sánkhja a tantra uznávají první tři, zatímco védánta k tomu přidává čittu.