Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Sri Chinmoy

Boží Láska

Bůh nás miluje. Miluje nás neustále a bezpodmínečně. Nezáleží na tom, co jsme udělali, co děláme nebo co budeme dělat, On nás bude vždy milovat. Bůh nás miluje mnohem více, než miluje sám sebe. Použijeme-li svou uvažující a pochybující mysl, může se zdát těžké tomu uvěřit. Ale použijeme-li své milující a odevzdávající se srdce, potom musíme cítit, že Bůh nás miluje nekonečně více, než miluje sám sebe. Proč nás tolik miluje? Miluje nás, protože cítí, že bez nás zůstává Jeho Sen nenaplněn, bez nás zůstává Jeho Skutečnost neprojevena; bez nás je Bůh neúplný.

Boží Odpuštění
 Jak mohu přijmout Boží Odpuštění?
Boží Odpuštění můžete přijmout jen tak, že si budete neustále, vědomě, bezesně a bez dechu připomínat, že Bůh je Odpuštěním samým.

Boží Přítomnost
 Bůh se ve vás rodí v každém okamžiku – v tom, co říkáte, v tom, co děláte a v tom, čím se stáváte. Bůh do vás neustále vchází v nové podobě. S každou novou myšlenkou, s každým novým nápadem můžete cítit, že nový Bůh zasvitl, nový Bůh se zrodil. A co dělá? Vede vás od menšího poznání k většímu poznání. Při vašem narození se Bůh zrodil uvnitř vás. Nyní se Bůh ve vás rodí v každém okamžiku a činí vás lepšími, krásnějšími, moudřejšími a více naplňujícími. Vaše nejlepší kvality jsou kvality od Boha.

Boží Spravedlnost
 V obyčejném lidském životě spravedlnost říká: "Jak zaseješ, tak sklidíš." Toto je spravedlnost: oko za oko, zub za zub. Když někdo udělal něco špatného, cítíme, že máme právo mu vyhrožovat, zastrašovat ho a potrestat ho. Ale tento druh spravedlnosti je na nejnižší příčce lidského žebříku. Když postoupíme k vyšší příčce, spravedlnost se stává odpuštěním. Dokážeme-li odpustit někomu, kdo udělal něco špatného, toto odpuštění samo je spravedlností.

Boží Vůle
 Boží Vůle v jednotlivci se vyvíjí, je jako rostoucí sval - silný, silnější, nejsilnější. Boží Vůlí je nechat jednotlivce pocítit, že existuje něco trvalého, stálého, věčného. Když jednotlivec dosáhne tohoto stupně, bude znát Boží Vůli. Boží Vůli můžeme poznat podle pocitu trvalého uspokojení, který nám dává.

Co ve skutečnosti znamená realizace Boha?
 Realizace Boha neboli siddhi znamená sebeobjevení v nejvyšším slova smyslu.

Dobro a zlo
 Na počátku bylo jen Ticho a nekonečné Světlo. Potom každý dostal omezené množství svobody, my jsme však zneužili tuto omezenou svobodu do takové míry, že jsme si lecčím vytvořili svůj vlastní svět nevědomosti, nevědomí a nebožských sil. Jsme jako kráva přivázaná ke stromu. Zatímco využívá tu trochu svobody, kterou má, běhá dokola a ničí vše ve svém dosahu.

Duchovní Srdce
 OTÁZKA: Chtěla bych vědět, jak lze dosáhnout duchovního srdce při meditaci.
ODPOVĚĎ: Duchovní srdce je umístěno přímo uprostřed hrudi. Duchovní srdce můžete cítit, když intenzivně a silně aspirujete, a také je můžete spatřit třetím okem. Pokud shledáváte těžkým meditovat na duchovní srdce, můžete se soustředit na fyzické srdce v hrudi. Ale poté, co zde budete meditovat několik měsíců nebo rok, ucítíte, že uvnitř obyčejného lidského srdce je božské srdce a uvnitř božského srdce je duše. Pocítíte-li toto, začnete meditovat na duchovní srdce.
K dosažení duchovního srdce musíte cítit, že nemáte mysl, nemáte paže, nemáte nohy, máte jen srdce. Potom musíte cítit, že nemáte srdce, ale jste srdcem. Dokážete-li cítit, že jste srdcem a ničím jiným, budete schopni snadno dosáhnout svého duchovního srdce při meditaci.

Hraje touha na cestě k realizaci Boha nějakou roli?
 Ze svých každodenních zkušeností máme často pocit, že touha je jedna věc a Bůh je něco jiného. Říkáme, že touha je v duchovním životě špatná, protože když po něčem toužíme, cítíme, že je to samotný objekt, po kterém toužíme. Je pravda, že pouze pomocí aspirace můžeme realizovat Boha, ale musíme si uvědomit, že Bůh přebývá jak v naší touze, tak v naší aspiraci. Když si uvědomíme, že i touha existuje v Bohu, zažijeme své první osvícení.

Jak Mluvit S Bohem
 Bůh je všude. Ale pokud Jej nevidíme nebo necítíme ve svém srdci, potom Jej nedokážeme vidět nikde. Nejprve Jej musíme vidět v sobě a promlouvat k Němu ve svém srdci. Jen tehdy budeme schopni vidět Boha a mluvit s Bohem.

Kosmická hra
 Bůh byl Jedním, ale chtěl se stát mnohým. Nemůžete se radovat ze hry, máte-li jen jednoho hráče. Chcete-li hrát jakoukoliv hru, budete potřebovat více hráčů. Bůh stvořil sám Sebe ze svého vlastního Ticha, aby se božsky těšil z Kosmické hry.

Meditace
 Meditace je jazyk Boha. Když vy i já mluvíme anglicky, dokážeme si rozumět. Chcete-li rozmlouvat s Bohem, potom musíte mluvit jazykem meditace. Je to společný jazyk člověka a Boha. Používá ho Bůh a používá ho člověk. Když jdete hluboko dovnitř, do nejhlubších zákoutí svého srdce, rozmlouváte pomocí meditace s Bohem.

Meditace v srdci
 Vždy hledajícím říkám, že je lepší meditovat v srdci než v mysli. Mysl je jako Times Square o Silvestru; srdce je jako osamělá jeskyně v Himálajích. Jestliže budete meditovat v mysli, dokážete meditovat snad pět minut a z těchto pěti minut bude vaše meditace mocná možná jedinou minutu. Poté ucítíte v celé hlavě napětí. Nejdříve získáte radost a uspokojení, pak můžete cítit pustou poušť. Když však meditujete v srdci, získáte schopnost ztotožnit se s radostí a uspokojením, které získáte, a ty se potom stanou nastálo vašimi.

Modlím se, medituji
 Modlím se. Proč se modlím? Modlím se, protože potřebuji Boha. Medituji. Proč medituji? Medituji, protože Bůh potřebuje mne.

Osud Versus Svobodná Vůle
 Osud je výsledkem minulosti. Svobodná vůle je výsledkem přítomnosti. Když se díváme zpátky, cítíme rány osudu. Když se díváme vpřed, vidíme tanec zlaté a energizující svobodné vůle.