Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Eduard Tomáš

EGO nás drží v kleštích
 ...ale člověk se přesto chová, jako by hledal koně, na kterém sedí, říká v rozhovoru náš nejznámější mystik Judr. Eduard Tomáš.Nejdříve jsem měl poslat okruh otázek. Dělám to nerad, ale jakmile jsem napsal první, spontánně se ze mě chrlily další a další; jako bych s Tomášem vedl rozhovor na dálku. Zvolil jsem osobní a naivnější tón: připadalo mi to nejvhodnější a nejsmysluplnější. Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že rozhovor je hotový a k převzetí. Ale pan doktor chtěl "podivného" redaktora vidět. Velmi jsem se těšil. Ani mě nepřekvapilo, že bydlí prostě a také jeho zájmy jsou obyčejné. Nedávno na videu zhlédl posledního Ramba: "To byla pěkná pitomost, ale takové kovbojky s Clintem Eastwoodem, to se mi líbí." Paní Míla, která je evidentní hlavou rodiny, mi vysvětlovala, že i mystici, zvláště ke stáru, žijí jako prostí lidé. Koupil jsem si od ní knihu, a když mi vracela nazpátek, drobné mi s přáním, aby se množily, "očarovala". Peněženku jsem druhý den ztratil. Tomášovy písemné odpovědi jsem záměrně nezměnil, pouze některé nepatrně zkrátil.

JUDr. Eduard Tomáš
 JUDr. Eduard Tomáš, * 25. 11. 1908, † 26. 5. 2002, patrně nejznámější český mystik. Duchovní svět se mu otevřel prostřednictvím knih Paula Bruntona, s nímž se později i osobně setkal, a díky přátelství s Františkem Drtikolem. Velký vliv na jeho duchovní vývoj měla i jeho druhá manželka Míla.
Když se na přání prezidenta Havla zúčastnil vítání dalajlamy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned se mu vrhl do náruče. "Líbal mě na tváře jako děcko," vzpomíná Eduard Tomáš s úsměvem na vřelé objetí, které rád opětoval. "Jen jsme na sebe mrkli a hned jsme se poznali," vysvětluje. "Známe se z Tibetu. Před několika stovkami let jsme tam žili oba."

O svém soužití se svou druhou ženou Mílou Dr. Tomáš říká: "Dokonalá harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle starých mistrů je setkání dvou duchovních lidí v manželství zázrak, který se na světě odehraje tak asi jednou za tisíc let."


Kde je Bůh?
 Kde je Bůh?
Všude.
A kde ho mám hledat?
Najděte pramen vašeho jáství.
Tam je mi nejblíž?
Ne, to je přímo On.
A kde potom budu já?
V Bohu.
Proč existuje svět?
Protože je zde NĚKDO, kdo jej vymýšlí a současně pozoruje.

Kdo je Eduard Tomáš


JUDr. Eduard Tomáš (1908 – 2002), „ Nikdy si o sobě nemyslím, že jsem duchovním mistrem. Některý lidem však vyhovuje i můj současný stav duchovnosti, neboť neznají lepší. A tak dělám, co mohu. S pomocí Sil Milosti Boží.“ Eduard Tomáš, který se narodil v polském Přemyšlu českým rodičům, se kterými později žil v několika evropských zemích, je patrně nejznámějším českým mystikem u nás. Po přestěhování se s rodiči do Prahy zde později vystudoval reálné gymnázium a poté Právnickou fakultu. Během svého života se setkal s několika významnými duchovními učiteli, Františkem Drtikolem a Paul Bruntonem, díky jejichž knihám se mu otevřely dveře do duchovního světa. Jeho duchovní cestu také významně ovlivnila jeho druhá manželka Míla, se kterou společně vychovali syna Miloše. O soužití s ní Eduard Tomáš řekl: „ Dokonalá harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle starých mistrů je setkání dvou duchovních lidí v manželství zázrak, který se na světě odehraje asi tak jednou za tisíc let.“


Meditace - Vyciťuj ticho!


Nemedituj! Teď právě nemedituj! Buď si jen vědom svého normálního vědomí, jak pociťuje ticho v pozadí myšlenek. Ticho a občas i jemnou neextatickou blaženost. Vědomí je trvale a nerozlučně spojeno s tímto vnitřním, živým tichem bytí a blaženosti, ale normálně si je neuvědomujeme. Může si je však uvědomit, kdykoliv se mu zachce, třeba teď, neboť tam je jeho pravý domov.Vyzkoušej to hned! Hned teď..


Svět podle Tomáše
 Dr. EDUARD TOMÁŠ (90) je nejznámější mystik a učitel jógy v Čechách. Když se na přání prezidenta Havla zúčastnil vítání dalajlamy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned se mu vrhl do náruče. "Líbal mě na tváře jako děcko," vzpomíná Eduard Tomáš s úsměvem na vřelé objetí, které rád opětoval. "Jen jsme na sebe mrkli a hned jsme se poznali," vysvětluje. "Známe se z Tibetu. Před několika stovkami let jsme tam žili oba."