Hiearchie článků
SÁI BÁBA

„Óm Sai Ram“ nebo „Sai“ – tak se zdraví oddaní Bhagavána Šrí Satja Sáí Báby.

„Kterého boha jste si zvolili, toho následujte.“

„Nepřišel jsem ve jménu nějakého výlučného náboženství. Nepřišel jsem šířit nějakou sektu nebo vyznání ani jsem nepřišel shromažďovat vyznavače nějakého učení. Přišel jsem vám říci o této jednotné víře, o tomto duchovním principu, o této cestě Lásky…

690x478-ee25-5.2-baba-close-11

Bhagaván Šrí Satja Sáí Bába

„Ve své společnosti musíte jako to nejvznešenější udržovat morálku. Važte si dobrých postojů, jako důležitějších než náboženské víry. Základními vlastnostmi, nezbytnými pro každou lidskou bytost, jsou

  • mamatá (vzájemná úcta),
  • samatá (vyrovnaná mysl) a
  • kšamatá (snášenlivost).

Jako na skutečného člověka lze pohlížet jen na osobu s těmito třemi vlastnostmi. Je nezbytné, aby tyto tři svaté vlastnosti rozvíjel každý.

Jak povstávají rozdíly v náboženství? Po smrti zakladatelů každého náboženství poškodili stoupenci jejich učení a svářili se mezi sebou pro své sobecké zájmy. Během času nastal v každém náboženství rozkol a vytvořily se oddělené skupiny. Toto je důsledek individuálních, sobeckých motivací, nikoliv chyba původních zakladatelů. Lidé se musí nejprve vzdát sebezájmu a sebestřednosti. Musí rozvíjet lásku, snášenlivost a soucítění. Musí se pokusit žít harmonicky. Jen tehdy můžeme tvrdit, že jsme milovníky míru v národě a blahobytu světa.“

Z Promluvy Bhagavána Šrí Satja Sáí Báby 25. 12. 1990 v Prašánthi Nilajam

Narodil se 23. listopadu 1926 ve vesničce Puttaparthi ležící v ananthapurské oblasti Andhra Pradeš (Indie). Život Sáí Báby je manifestací božství. Jeho samotné narození bylo doprovázeno zvláštními úkazy. Všechny hudební nástroje v domě začaly hrát samy od sebe a rodiče pod jeho dětskou postýlkou našli ležící kobru (kobra je v Indii symbolem božské moudrosti). Již jako batole se ztotožňoval s každou živou bytostí a hrozil se zabíjení ptáků a zvířat, odmítal jíst maso. Ve čtyřech letech nesnesl jakékoliv utrpení. Projevoval nekonečný soucit a lásku. Jako osmiletý chlapec organizoval skupinky svých vrstevníků, kteří pak zpívali písně oslavující boží slávu a velikost. Učil je bhadžany (duchovní písně), které sám složil. Zázračné síly se v něm projevovaly již v brzkém věku, například rozdáváním sladkostí z prázdného pytlíku jako „Prasad“ pro uctívání boha, prorokováním různých událostí, materializováním věcí „odnikud“. Jeho příbuzní ze strachu, že chlapcovo tělo je posedlé zlým duchem s neobyčejnou mocí, ho začali různými způsoby tělesně mučit, což přestál s klidem a vyrovnaností. V průběhu těchto událostí prohlásil, že je znovunarozený Sáí Bába. Ve vesničce Puttaparthi ležící na jihu nikdy neslyšeli o Sáí Bábovi ze Širdi, který žil na severu. Ve čtrnácti letech 12. října 1940 prohlásil, že nenáleží ke své rodině, že Mája 2) byla prohlédnuta a odchází za svými stoupenci, kteří ho volají. Počet stoupenců, kteří se okolo Sáí Báby shromažďovali, se neustále zvětšoval. Potom následovala řada zázraků, které učinil jako požehnání pro radost svých věrných (trhání různých druhů ovoce z jednoho stromu tamarišku blízko řeky Chitravathi, pomoc svým stoupencům prostřednictvím své všudypřítomnosti, léčení nevyléčitelných nemocí, materializování různých předmětů a vibhuti 3) pro své stoupence jako výraz boží milosti skrze něj se projevující atd. Tyto zázraky se dějí dodnes a nejen v Indii, ale také v ostatních částech světa, kde lidé hledají Boha a štěstí, a jejich touhy v něm nacházejí své naplnění. Z darů nechal postavit nemocnice, fakulty a útulky pro chudé. Po světě existuje mnoho Sai center 4), ve většině zemí aspoň jedno. Má mnoho oddaných, jejichž počet se odhaduje na miliony. Zasadil se o zvýšení úrovně vzdělání chudých. V Puttaparthi byl postaven ášram, kde uděluje dvakrát denně daršan 5). Zde žije a jen výjimečně cestuje do jiných částí Indie.

Satja Sáí Bába nám ukazuje svým životem a svým učením jasně ohraničenou životní filozofii. Tatoživotní filozofie obsahuje pět základních principů, které nazýváme SAI programem:

Satjá (pravda) Dharma (správné jednání) Šánti (mír) Préma (láska) Ahímsa (nenásilí).

Některé výroky Sáí Báby – moudrost pro naši sádhanu (duchovní praxi):

  • Spoléhej na Boha a přijmi svůj osud, ať je jakýkoliv. Bůh je v tobě, je s tebou. Nejlépe ví, co ti dát a kdy. Je naplněn Prémou (láskou). Je to má jedinečnost. Préma je zvláštní dar, který přináším, je to prostředník, pomocí kterého pracuje Moje milost. Je to základ veškerých mých činů. Říká se, že Bůh je všudypřítomný. Ano, On spočívá ve všem a v každém jako Préma. Nedostatečným uvědomováním si Prémy v nás se svět stává místem utrpení.
  • Člověk nepotřebuje Boha nikde hledat, neboť Bůh bydlí v každé bytosti. Proto se tělo musí chápat jako božský chrám.
  • Bůh je základní podstatou ve všech bytostech. Dokud to člověk nepochopí, bude poskvrněn stopami zlosti, pýchy a nenávisti a bude se dívat na ostatní jako na oddělené, od něho rozdílné bytosti.
  • Jen lidé, kteří Boha nezažili, říkají, že Bůh je takový nebo onaký. Védy však říkají: Bůh je na druhé straně horizontu řeči.
  • Bůh je ten, který jedná, ty jsi jen jeho nástroj.

zdroj:www.prichod.cz

Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště se pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.