Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Hiearchie článkůPravda nebo lež

Je nemožné vyjádřit pravdu slovy. Pravda vám může být ukázána, může být vámi absorbována, člověk se do ní může pohroužit, ponořit a splynout s ní - když se člověk ztiší. Ale dokonce i toto je lež. Je to lež proto, že se na to člověk dívá z perspektivy bytí, které je od pravdy oddělené. Skutečnost je taková, že nejsme nic jiného, než pravda samotná; TO, co je věčné a absolutní.

Je nemožné mluvit pravdivě. Člověk se může pohybovat pouze v rámci popisů, které poukazují ke pravdě a které, to záleží na absolutní nebo relativní perspektivě, mohou být úplně protichůdné nebo odlišné.

Jakmile je věta pronesena, měla by být okamžitě zrevidována a to, co člověk řekne v následující chvíli je, ke překvapení ostatních, přesný opak toho, co bylo řečeno před chvílí. Paradox následuje paradox. V království nedvojnosti, logika není nápomocná.

Pravda leží za schopností lidské představivosti a nemůže být popsána lidskou řečí.

Naše mysl jí nemůže ani pochopit, ani vysvětlit. Na to, aby člověk pochopil pravdu, se musí vzdát vlastního pochopení.

Takže, abych se vyjádřila jasně: Když mluvím o "sobě", tak v žádném případě nemyslím "sebe", protože "já" jako osoba neexistuji, existují totiž pouze probíhající procesy. Takže když řeknu "já", myslím tím "Já" s velkým "J", "Já", věčnou nekonečnost, kterou jsem. Proto ve skutečnosti nemyslím "sebe", ale "TO", protože TO neustále vyjadřuje sebe sama v tomto relativním životě skrze tento systém těla a mysli.

Když se stal Gautama Buddha osvícený, nechtěl mluvit. Lidé ho prosili, aby mluvil, prosili ho, aby nezklamal lidi a byl soucitný. Celé dny zvažoval to, zda mluvit nebo nemluvit, ale nemohl najít žádný důvod pro to, aby mluvil. "Určitě mě špatně pochopí a odvrhnou mě...", řekl.

V základě jsou vždy dvě odpovědi na každou otázku, to záleží na tom, zda se na ní díváme z absolutní perspektivy věčného Nejvyššího, nebo z relativní úrovně iluzorní osobnosti. Takže se to jeví, k překvapení rozmlouvajícího, jako by člověk bez ustání lhal, nebo jako kdyby si neustále protiřečil.

A dokonce ani to ne; neexistují pouze dvě různé odpovědi; je zde také mnoho rozcházejících se odpovědí. V závislosti na tom, kterou část otázky si člověk přeje zdůraznit, na kterou se soustředí a v závislosti na tom, ke komu mluví, mohou být odpovědi ne pouze různé, ale úplně protichůdné, což často pozorovatele šokuje.

Na otázku "existuje Bůh" můžete odpovědět "ano", nebo "ne", nebo můžete zůstat v tichosti. Všechno bude správné nebo pravdivé.

Pravda existuje za našimi koncepty řeči a za všemi koncepty a představami našeho omezeného pochopení. Člověk nemůže mluvit o pravdě; může nám být pouze ukázána a námi vnímána. Proto když člověk poznal pravdu, je to vždy výzva mluvit z úrovně tohoto nového stavu vědomí; pokusit se jí popsat tak pravdivě, jak je to možné. Jediná věc, která může být s určitostí pravdivě řečena, je že "JÁ JSEM", že "JÁ" existuji.

Když člověk poznal, že osobní já nikdy neexistovalo a že je to pouze konstrukce, která udržovala iluzi nedotčenou, potom výrazy jako "já píšu", "já čtu"... pouze popisují probíhající procesy, které se odehrávají v této chvíli, a které byly vytvořené silou imaginace absolutního vědomí.

Malé osobní "já" je tedy pouhá projekce. Není to nic než pouhý přízrak, promítnutý absolutním vědomím na absolutní vědomí - na sebe - protože nic, než toto vědomí neexistuje. Proto by bylo správné vidět ho jako "TO". Tato formulace by se mohla nejvíce přiblížit jasnosti tohoto předmětu.

Někdy bych vám ráda něco řekla, ale v mém království, kde jsem, slova nemají žádný význam. A jak často vy sami nechcete porušit krásu, kouzlo a ticho slovy? A tak se můžeme setkat za lidskou řečí, v našich srdcích. Můžeme poznat pravdu, protože jsme ve skutečnosti pravda samotná.

Z tohoto důvodu dávám přednost zůstat v tichosti, co se týká pravdy, raději než o ní mluvit. Tichost je jazykem Boha a je nejsnadněji srozumitelná. Jestli chcete vědět, kdo jste, buďte tiší. Když je světec tichý, je mu porozuměno.

Opravdu není jednoduché přijmout pravdu.

Většina dává přednost tomu, ponechat závoj iluze nedotčený a nechtějí nic vědět o pravdě - nelíbí se jim čelit pravdě. Je pro ně mnohem pohodlnější schovávat se za dlouho trvajícími, ale falešnými jistotami, protože opuštění starých konceptů je bolestivé a přináší sebou chaos a nejistotu.

Kdo je opravdu připravený odevzdat se a sloužit pravdě, natož dokonce opustit všechno pro pravdu, nebo vzdát se té nejcennější věci, kterou člověk má - svého vlastního života. Je jisté, že bude málo těch, kteří to udělají; proto není ve světě mnoho těch, kteří poznali pravdu a žili jí naplno a úplně. Kdo by chtěl slyšet, že neexistuje a že nemá žádnou svobodnou vůli. Takovéto myšlenky nejsou příjemné pro nikoho. Člověk dává přednost tomu bránit domýšlivé ego a toto ego bojuje znovu a znovu úplně nesmyslnou bitvu.

A když jednoho dne ego nakonec vzdá tento boj a pravda je realizována díky milosti Nejvyššího, je tak nemilosrdně šokující, že je potřeba dlouhá doba, než jsou mysl a kompletně otřesený nervový systém schopné se vzpamatovat a úplně ji přijmout.

Není žádný popis pravdy, protože nemůže být popsána. Člověk může pouze ukázat ke pravdě. Proto vše, co říkáme, je nepravdivé a lež. Slova ničí pravdu.

Je pravda, že nemůžeme popsat pravdu, a to, co můžeme popsat není pravda. Proto člověk nemůže mluvit o pravdě. Je nemožné vyjádřit pravdu slovy.

VY TO MŮŽETE POUZE BÝT.

Marta Soreia
77 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.