Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Hiearchie článkůPoražení myšlenek

Přistupme teď k problému myšlenek. V okamžiku, kdy do vaší mysli vstoupí nebožská či špatná myšlenka, vaše aspirace ji musí roztrhat na kusy, protože během meditace je vše velmi silné. Když mluvíte nebo se věnujete běžným pozemským činnostem, můžete mít jakékoliv myšlenky, protože v tu chvíli nejsou vaše myšlenky silné. Jakmile však nějaká nebožská myšlenka přijde během meditace, síla vaší meditace ji zvětší a zesílí, a tato myšlenka pak zničí část vaší subtilní bytosti. Váš duchovní život slábne v okamžiku, kdy se vaše mysl stane obětí sebeshovívavých myšlenek. Přijde-li dobrá myšlenka, zkuste ji co nejvíc zvětšit. Jsou-li dobré myšlenky na nižší úrovni, můžete se je pokusit pozvednout na vyšší úroveň. Máte-li však špatnou myšlenku, jen ji zastavte a zabijte.

Jak to uděláte? Pokud myšlenka, která na vás útočí, přichází z vnějšího světa, snažte se ze svého srdce shromáždit vůli duše a vyneste ji přímo před své čelo. Ve chvíli, kdy myšlenka, která se do vás pokouší vstoupit, spatří vůli vaší duše, musí dozajista zmizet.

Pokud vás během meditace trápí myšlenky, můžete udělat něco praktického. Ciťte prosím, že ve vaší mysli je pokoj i s dveřmi. Postavte se buď do pokoje, nebo před něj, rovnou ke dveřím, a počkejte tam, abyste viděli, kdo přichází. Jakmile uvidíte, že přichází nějací lidé — ,lidé‘ v tomto případě znamená myšlenky — prostě necháte dveře zavřené. Abyste zesílili, na začátku nepustíte dovnitř nikoho. Jinak když budete pouštět přátele, mohou vejít i vaši nepřátelé a pak budete zcela ztraceni. Přijde ale doba, kdy vnitřně zesílíte, a budete schopni nechat vejít jen své přátele. Tehdy dovolíte vejít svým přátelům a nepřátele necháte venku.

Dobré myšlenky jsou vaši přátelé. Myšlenky o Bohu, o sebeobětování jsou dobré myšlenky. Až budou chtít tyto dobré myšlenky vejít do vašeho pokoje, necháte prostě otevřené dveře. Jakmile ale uvidíte špatné myšlenky jako strach, žárlivost, pochybnost, zklamání, depresi, a tak dále, necháte dveře zavřené.

Jeden způsob meditace, který můžete použít, obzvlášť je-li vaše mysl neklidná, se jmenuje „mantra“. Můžete několik minut opakovat „Supreme“ (Nejvyšší) nebo „Bůh“. Obvykle je nejlepší opakovat mantru nahlas. Říkejte ji normálně, ale oduševněle.

Jestliže po několika minutách dokážete cítit, že někdo uvnitř, vaše vnitřní bytost, opakuje mantru za vás, pak ji nemusíte opakovat nahlas. Někdy můžete mít takový zážitek, když s opakováním skončíte. Několikrát jste opakovali „Supreme, Supreme“. Poté, co přestanete, uslyšíte, jak je ve vašem srdci opakováno Boží Jméno. Vaše ústa nepracují — je to vaše vnitřní bytost, která uvnitř vás začala opakovat Boží Jméno.
224 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.