Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůV čem vlastně spočívá lidské utrpení?

Lidé trpí, když se jich dotkne láska, když je probudí láska, když se zamilují i když milují, ale zároveň když samotnou lásku nerozpoznají a když správně nepochopí, co je láska. A to všechno kvůli tomu, že lásku zakrývá mysl svými myšlenkami, projekcemi, očekáváními a chce lásku vlastnit namísto toho, aby se lásce odevzdala.

Je to jako slunce, které hřeje do obličeje slepého muže, jenž ho ale nevidí. Je to jako osvěžující letní deštík na jeho obličeji, který může cítit, ale protože je slepý, neuvidí, co je déšť. Může si to představit, ale jen si domýšlí, protože představit si můžeme jen to, co jsme už viděli. Může o tom jen přemýšlet ve snaze vytvořit obraz z miliónů kousků představ, které má o lásce. Tento slepý muž hledá lásku, má zkušenost lásky, ale není schopen doopravdy uvidět lásku takovou, jaká je. A to je, dozajista, to největší utrpení.

Pouze zkušený lékař v podobě Satgurua může odstranit slepotu a ukázat realitu lásky; jedině touto cestou může být člověk vyléčen z dlouhodobého utrpení. Lidé jsou uvyklí a touží více po pozemské lásce, která se zamlouvá jejich sobeckým potřebám. Ale skutečná láska je ohněm, který obrací ego v popel. Protože pouze duše může prožívat Jeho lásku a doopravdy Ho milovat. Láska sama o sobě a odevzdání se lásce jsou modlitbou za tento druh ohně a toto světlo, které probouzí spící duši. Proto je důležité číst o lásce oddaných, o oddanosti Pánovi a také příběhy světců. Jsou totiž ukazateli správného směru skrze iluze naší mysli a nadvládu ega.

V této pozemské realitě nemůžeme poznat, co je a jaká je opravdová láska, protože se vyhýbáme utrpení, které láska přináší našemu egu.

Aby mysl dosáhla svobody, o které mluvil Giridháridží, musí z ní být nejprve odstraněna všechna omezení. Aby se tak mohlo stát, člověk musí poznat skutečný význam všeho, co bylo stvořeno v tomto světě. Jen tak může umístit každou událost a všechny věci do jejich správného rámce porozumění. Jakmile je jednou toto porozumění čisté, mysl změní svůj úhel pohledu. Jak řekl Bhagaván, v každé „dobré“ věci je obsažena zároveň i „špatná“ stránka a v každé „špatné“ věci je stejně tak i „dobrá“ stránka. Záleží pouze na tom, jak člověk věci vnímá, přesněji, z jakého úhlu se člověk rozhodne dívat, protože je to mysl, která projektuje zvolený způsob náhledu, dobro nebo zlo. Ale my jsme stvořeni k Jeho obrazu jako součást celku, takže musíme vidět celou skutečnost, stejně jako ji vidí Guru a Giridhári; bez posuzování, místo toho vidí celek a všechny možnosti ve všem.

Takže se neoddělujte a nebraňte sami sobě vidět celek. Pouze tehdy skutečnost odhalí pravdu za veškerou dualitou. Jak je řečeno v Bibli, slunce svítí na všechny stejně, není zde žádný rozdíl. Stejná je přirozenost Já, jakmile se jednou probudí, není zde naprosto žádné posuzování, pouze jednota. A toto je to, co řekl Pán Ardžunovi: nejvyšší tajemství může být poznáno jenom přímou zkušeností a tato zkušenost, o níž mluvil, nemůže být uchopena omezenou, ale pouze božskou myslí.214 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.