Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...
YOUTUBE
Sarvesham Svastir...

Hiearchie článkůCo se děje po smrti

Džai Gurudév, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda četl následující zprávu a chtěl, aby byla sdílena.

Co se děje po smrti

Co je to smrt?

Existuje život po smrti?

Je smrt bolestivá?

Co se děje po smrti?

Jak probíhá znovuzrození?

Kam po smrti jdeme?

Takovéto otázky, týkající se té nejobávanější události ukončující náš život, vždy zaměstnávají naši mysl. Obzvlášť v době, kdy umře někdo z našich blízkých nebo nám drahých.

Cítíme, že najednou je náš vztah prudce ukončen a přejeme si být znovu ve spojení. Hledáme a při tomto hledání začíná naše cesta k nalezení odpovědí na výše položené otázky.

Takže, co se děje po smrti?

Smrt je ve skutečnosti velmi zajímavý proces!

Odpojení čaker chodidel od země

Přibližně 4-5 hodin před smrtí se odpojují čakry chodidel od země, což symbolizuje oddělení se od zemské roviny!

Několik hodin před tím, než osoba zemře, jí zchladnou nohy. Říká se, že když se přiblíží čas odchodu, objeví se Jama, bůh smrti, aby doprovodil duši.

Astrální šňůra

Smrt přetne astrální šňůru, kterou je duše vázána k tělu. Jakmile je tato šňůra přeseknuta, duše se stává od těla osvobozenou a dá se do pohybu nahoru a ven z těla.

Pokud je duše připoutána k tělu, které v tomto životě obývala, odmítne odejít a snaží se vrátit do těla, rozpohybovat jej a zůstat v něm. Můžeme pozorovat velmi jemné a nepatrné pohyby obličeje, ruky nebo nohy poté, co osoba již zemřela.

Duše si neuvědomuje smrt, není ještě schopná ji přijmout. Stále má pocit, jakoby byla naživu. Když je přeseknuta astrální šňůra, duše nemůže zůstat v těle, je tlačena směrem nahoru a ven z těla. Je tady tah seshora, magnetický tah, aby šla nahoru.

Konec fyzického těla

V tomto stádiu slyší duše ve stejný okamžik mnoho hlasů. Jsou to myšlenky všech lidí, přítomných v místnosti.

Duše ve své roli mluví na své milované stejně jako vždy a křičí: „Nejsem mrtvý/á!“, ale bohužel ji nikdo neslyší.

Pomalu a plynule si duše uvědomuje, že toto je smrt a není žádné cesty zpět. V této fázi se duše vznáší ve výšce přibližně 3,7 m nebo ve výšce stropu a vidí a slyší vše, co se děje okolo.

Obecně vzato, duše se vznáší kolem těla až do kremace.

Takže až příště uvidíte tělo, které chystají ke kremaci, vězte, že duše je stále součástí tohoto procesu a slyší a vidí všechno a všechny, je svědkem celé situace.

Oddělení od těla

Po kremaci se duše přesvědčí, že hlavní základ jejího přežití na zemi je ztracen, protože tělo, které po mnoho let obývala, se spojilo do pěti elementů.

Duše zažívá naprostou svobodu. Omezení, která měla v těle, jsou pryč a může cestovat kamkoli pouhou myšlenkou.

Po 7 dnů se duše pohybuje na místech, které měla ráda. Navštěvuje nejoblíbenější místa, místa svých ranních procházek zahradou, kancelář, atd. Pokud je duše posedlá penězi, které v životě měla, bude zůstávat poblíž svého sejfu nebo pokud je ovládána svými děti, bude k nim prostě lnout v jejich pokoji.

Na konci 7. dne duše říká sbohem své rodině a pohybuje se dál nahoru, na okraj zemské roviny, aby překročila na druhou stranu.

Tunel

Říká se, že se zde nachází velký tunel, kterým musíme projít než dosáhneme astrální roviny. Proto se říká, že prvních 12 dnů po smrti je naprosto klíčových.

Musíme provádět správně rituály, modlit se a žádat o odpuštění odcházející duši, aby nenesla negativní emoce jako je bolest, zášť, zloba, atd. přinejmenším od svých blízkých a drahých.

Všechny tyto rituály, modlitby a pozitivní energie jsou pro duši potravou, která jí pomůže na cestě vpřed. Na konci tunelu je obrovské zářící světlo značící vstup do astrální roviny.

Setkání s předky

11. a 12. den hinduisté provádějí hómy, modlitby a rituály, jejichž prostřednictvím se duše setkává s předky, blízkými přáteli, příbuznými a průvodci.

Všichni zesnulí předci vítají duši ve vyšších úrovních a zdraví se a objímají úplně stejně jako to děláme my tady, když se vidíme po dlouhé době s příslušníky své rodiny.

Duše je potom ve společnosti svých průvodců vzata k pečlivému přezkoumání právě uzavřeného života na zemi za přítomnosti

Velkého karmického tribunálu. V tomto místě čistého světla je viděn celý předchozí život!

Revize života

Zde není žádný soud, nesoudí tu Bůh. Duše soudí sama sebe způsobem, jakým soudila ostatní za svého života. Žádá odplatu pro ty, kteří ji v tomto životě soužili, a prožívá vinu za všechny špatné věci, které sama udělala lidem. Žádá o sebepotrestání, aby se z této lekce mohla poučit. Jelikož duše není omezena tělem a egem, konečný soud je základnou pro příští život.

Na základě toho je duší samotnou stvořena kompletní struktura příštího života, která se nazývá „projektem“. Všechny události, kterým bude čelit, všechny problémy, kterým bude čelit, všechny výzvy, které bude překonávat jsou napsány v této dohodě.

Ve skutečnosti si duše volí detaily každé minuty příštího života, jako je věk, osoby a okolnosti všech událostí, které má prožít.

Příklad: Nějaká osoba trpí v tomto životě ukrutnými bolestmi hlavy, nic jí nepomáhá, žádný lék, není jí pomoci. Na regresním sezení se uvidí, jak v předchozím zrození zabíjí svého souseda tak, že mu rozbíjí hlavu velkým kamenem.

Sama si určila, že chce trpět bolestmi hlavy, když totiž při revizi minulého života uviděla, co učinila, pocítila obrovskou vinu a žádala o prožívání stejné bolesti ve formě nikdy nekončícího bolehlavu v tomto následujícím životě.

Projekt

To je způsob, jakým sami sebe soudíme a v pocitu viny žádáme o trest.

Množství viny v duši rozhoduje o přísnosti trestu a míře utrpení. Proto je velmi důležité odpuštění. Musíme odpouštět a žádat o odpuštění!

Očistěme své myšlenky a emoce, protože i ty neseme na druhou stranu. Jakmile je revize dokončena a projekt pro příští život vytvořen, nastává doba klidu.

Znovuzrození

Rodíme se tak, jak jsme žádali v dohodě. Ukončení doby klidu závisí ještě také na tom, jak moc se toužíme vyvíjet.

Volíme si své rodiče a určíme si i náš vstup do matčiny dělohy – může to být buď už v době formování vajíčka či během 4 až 5měsíčního období nebo někdy až v době těsně před porodem.

Vesmír je tak dokonalý, tak nádherně stvořený, že místo a čas narození vytvoří náš horoskop, což je vlastně projekt našeho současného života. Mnozí z nás si myslí, že jim hvězdy nepřejí a že nemají štěstí, ale ony ve skutečnosti jen zrcadlí vaši dohodu.

Jakmile se znovu narodíme, jako miminko si 40 dní pamatujeme svůj předchozí život a smějeme se a pláčeme sami, aniž bychom k tomu někoho nutili. Potom je vzpomínka na minulý život zcela vymazána a my zažíváme život tak, jako bychom nikdy předtím neexistovali.

Dohoda se začíná plnit

Tady už jsme plně v zemské rovině a dohoda se začíná beze zbytku naplňovat. Potom viníme Boha nebo lidi za naši složitou situaci a proklínáme Boha za to, že nám dal tak těžký život... Takže příště, než začneme ukazovat prstem na Božství, rozumějme tomu, že naše okolnosti nám pomáhají naplnit a respektovat naši dohodu, která je naprosto celá napsaná naší rukou. To, co dostáváme, je přesně to, o co jsme žádali a pro co jsme se dopředu rozhodli!!

Přátelé, příbuzní, nepřátelé, rodiče, manželé, ti všichni byli námi vybráni v projektu a přišli do našeho života na základě této dohody. Jenom hrají svoji roli jako bezvýznamní herci ve filmu, který jsme napsali, zrežírovali a vyprodukovali my sami!!

Potřebují mrtví léčení/modlitby/ochranu?

Mrtví vždy potřebují léčení a modlitby z mnoha různých důvodů, z nichž ten nejvážnější je být svobodný a nepřipoutaný k zemi!! Připoutanost znamená uvíznout v zemské rovině a nedokázat ji opustit. Existuje mnoho důvodů, z jakých zůstává duše uvízlá na zemi. Může to být třeba nedokončený obchod, nadměrná lítost, trauma ze smrti, náhlá smrt, strach z přesunu do astrální roviny, vina. Jedním z nejvýznamnějších důvodů je nesprávné zakončení posledních obřadů a rituálů.

Duše cítí, že potřebuje trochu víc času k tomu, aby něco dokončila, než odejde. Toto ji drží vznášející se v zemské rovině. Ale má omezený čas, je velmi důležité, aby během 12 dnů překročila ze zemské do astrální roviny své existence, protože vstup do astrálního světa se potom pro ni za několik dnů uzavře.

Duše připoutané k zemi vedou velice strastiplnou existenci, protože nejsou ani v rovině, kde mají být, ani v těle, aby mohly žít pozemský život. Nemusí být negativní nebo škodící, ale jsou zaseknuté a zbědované. Proto mají léčení a modlitby v této době po smrti maximální důležitost pro odcházející duši, aby mohla v klidu překročit do určené astrální roviny.

Modlitby celé rodiny jsou velmi podstatnou pomocí mrtvému ve vykročení ze zemské roviny. Ochrana duše skrz modlitby jí pomáhá dosáhnout místa určení v astrálním světě.

Prosím, neberte smrt na lehkou váhu, většina duší uvízlých v zemské rovině tu nyní, víc než kdykoli jindy, zůstává z důvodu nedostatku víry a opomenutí v rodině.

Nakonec pro ty, kteří ztratili blízkého a drahého člověka, nebuďte smutní. Nikdy neumíráme, žijeme dál, smrtí nic nekončí, je to jen malá přestávka předtím, než se znovu setkáme!!293 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.