Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůNechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já

„Nechť se mysl člověka probudí do pravého poznání vlastního Já.

Nejde o to před touto myslí utíkat, ani ji kritizovat, ale o to třetí: neustále překračovat její hranice. To je možné jen skrze srdce a milování. To je možné jen skrze spojení se Satguruem (ne s jiným druhem gurua, všichni ostatní pouze pomáhají mysli a připravují ji k transformaci). Skrze spojení světců a ryzích oddaných, kteří inspirují lidská srdce k odevzdání se s radostí a důvěrou. Důvěra a odevzdání vůči vlastnímu Satguruovi nepatří do oblasti otázek a odpovědí, ale vycházejí ze srdce: jako hluboká pravá láska a milování.

U Boha (a tedy i u Jeho oddaných a u Něho v podobě Satgurua) je to tak, že Jeho láska a důvěra neexistují odděleně, ale jsou si navzájem rozdílnými aspekty, protože důvěra je aspektem lásky a naopak. Znovu říkám, takto Bůh se Bůh projevuje. Proto On cítí to nejhlubší, bolest a radost zároveň, jako rodič nebo partner. Proto je Jeho láska bezpodmínečná, přesahující mysl a její očekávání a představy. On odpouští všem, a to je přesně to, co Ho činí nejvyšším, a co ho činí jediným a konečným útočištěm.

Člověk může utéci před poznáním Boha, ale je nemožné utéci před Jeho láskou. Neboť On je všude, stejně tak jako Jeho láska. Kam můžeme utéci nebo se schovat, a proč vlastně?"

„1. Odevzdejte mysl: to v zásadě znamená, nechat svou mysl být, na chvíli jít bez ní, prostě ji nechat být, abyste byli schopni uvidět. Protože to, co musíme vidět, je tak zřejmé. Problémem je, že máme v mysli zataženo. Proto je třeba svou mysl odevzdat, nechat ji být. Ona stejně není vaše.

2. Opakujte Boží jméno s oddaností: zaměřte se na duchovní vibraci a dejte do toho své srdce. To znamená být v tom úplně, protože emoce jsou pro nás signály, že jsme v něčem ponořeni. Když jde o něco dobrého, cítíme se dobře. Když je to něco špatného, cítíme se špatně. A tak opakovat Boží jméno s oddaností znamená být uvnitř a cítit důvěru, cítit svůj vnitřní prostor a zpívat Boží jméno v něm.

3. Milujte Jej: láska není něco, co můžeme udělat. Je to obtížné, ale není to nemožné, protože abyste mohli cítit lásku, je zapotřebí vrátit se zpět do přirozeného stavu člověka, což znamená být opravdový a upřímný. Když se k vám přiblíží oceán lásky a svou vlnou vás vezme s sebou, jen se tomu odevzdejte a prožívejte to. Stejně s tím nemůžete nic jiného dělat. Ano, můžete se od toho odpojit, ale k čemu by vám to bylo? Když půjdeme s láskou, budeme intenzivní, protože v lásce není žádná mysl a emoce jsou velmi pozitivní. Je to prožitek, kdy jsme lehcí, lítáme, jsme inspirováni, posíleni. Čím víc budeme znát lásku, tím více budeme znát život, naše vlastní já a pravou podstatu Boha: náš skutečný cíl.“- Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

29. listopadu 2017

274 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.