Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůGiridhári

Giridhári má věčný vztah s každým átma. Všichni jsme propojeni jedině skrze vztah átma a Bůh je prvotní. Jeho jediným cílem je, abychom Jej všichni dosáhli skrze odstranění veškerých nečistot, které jsme nahromadili okolo naší duše v průběhu svých životů.

To, co přijímáte zvenku, má svá omezení. Avšak to, co přijímáte od nekonečného átma, nezná konce, protože ve všem je kousek Giridháriho. Ta samá duše, která si problém vytvoří, pak s tímto problémem přichází a od všeho se odděluje. Jedna věc je identita, skrze kterou hrajeme v tomto světě svou roli, a druhá věc je nejvyšší osvobozená identita átma, která v tomto osvobození prožívá obrovské potěšení.

Nejvyšší Pán, který přebývá v srdci duše, nachází potěšení v blaženém stavu duše, protože to je náš přirozený stav, tím jsme. Jedině tehdy se nejvyšší Pán odhalí. Toto odhalení a osvobození přichází pouze s poznáním našeho pravého Já. Jak se stáváme moudřejšími, překonáváme hranice, které nám neustále vytváří naše mysl, a naše duše se tak osvobozuje od karmy z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. To je cílem bhakti (cesty oddanosti). Ale tento druh oddanosti a odevzdání se je vzácný.

Jedině Giridhári zná velikost bhakty (oddaného), protože ti skutečně hledající nenazývají sami sebe Božskými. Oni odstraňují ze své mysli nižší vlastnosti a probouzí tu nejvyšší: pokoru být věčným služebníkem Pána. Tato Božská vlastnost se neprobudí tím, že o tom rozhodne mysl. Vězte, že skutečné poznání je pouze v bhakti. Dokonce i ti, kteří se cítí ztracení a zlomení, se stanou svobodnými, protože čistá duše je dovede k nejvyššímu poznání. Mír a láska, kterou v sobě má Guru, jsou odrazem Pána, který je přítomen v každé části sebe samého.

Když u Něj člověk přijme své útočiště, je to jako nasednout na obrovského slona, kterého se nikdo neodváží ani dotknout. Je to Boží a Guruova milost, když se člověk odevzdá. Dokonce i ty nejtěžší úkoly se promění v uctívání Pána, které člověku zaručí, že s Ním setrvá navěky a jeho mysl bude pokorná namísto arogantní a všeznalé. Člověk může být v určitých oblastech vzdělaný, ale necítí přitom vnitřní klid a je nervózní. Zatímco upřímný oddaný Nárájeny, dokonce i kdyby žil v přepychu, v sobě bude mít více klidu a skutečné radosti, protože Pán je pro něj samotným základem jeho bytí, a tím je láska a oddanost Pánu.- Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

9. listopadu 2017

224 Čte 0 Komentáře
Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.