Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůHodnota Božího jména

Toto je příběh žáka, který se ptal svého gurua na hodnotu Božího jménaJeho guru mu neodpověděl slovy, ale poslal ho do vesnice s velmi vzácným klenotem (byl to kámen mudrců), aby se zeptal na trhu, kolik by za takový kámen lidé dali. Žák samozřejmě potkal mnoho různých lidí a každý z nich vnímal a oceňoval hodnotu kamene svým vlastním způsobem. A ačkoli jenom zlatník poznal jeho pravou hodnotu, dokonce i on smlouval o ceně. Nakonec se žák zeptal krále, kolik by za kámen dal. Ten odpověděl: „Dám za něj celé své království.“ Žák přišel zpět za svým guruem, poklekl před ním a řekl: „Gurudévo, už rozumím hodnotě Božího jména. Dokonce i zlatník, který cenu kamene znal, chtěl obchodovat.“

Lidé prostě vidí podle omezenosti své mysli a nejsou ve skutečnosti připraveni poznat a realizovat hodnotu Božího jména. Jeho hodnotu si uvědomují jen upřímné duše, nasávají jej všemi póry a mají z něj veškerý užitek. Není to o tom, jestli klenot má nebo nemá hodnotu, je to o tom, zda lidé ocení nebo neocení to, co dostanou.

S Mistrem to může být obdobné, obzvlášť se Satguruem: přistupují k Němu různí lidé, ale každý z nich má své vlastní porozumění. Porozumění samotné problémem není, protože to se může změnit díky většímu porozumění. Problémem je fixace mysli, která stále omezuje život a životní proces svými vlastními tužbami a hodnotami. Patrné je to zejména, když lidé mluví o tom, jestli potřebujeme Satgurua nebo ne. Ti, kteří říkají, že Satguru není potřebný, jsou ti nejhorší, protože se podle toho chovají a mluví. A to jednoduše proto, že nechápou, že Satguru je v prvé řadě princip, čímž se míní zákon života a vesmíru atd.

„Jenom Satguru může umožnit člověku překlenout oceán života a smrti. Nikdo jiný!“ TO JE PRAVDA A SKUTEČNOST! To je něco, co lidská mysl a ego, které je neschopné se probudit, nechtějí přijmout. Mají spoustu výmluv, aby se tomu vyhnuly, nebo to zlehčují, nebo znevažují nebo dokonce kvůli sobeckému zisku manipulují ostatní. Ale dokonce ani toto není důležité, protože lidská mysl je plná hluku a smetí, a ty vyjdou ven nejdřív. Když je mysl vyrovnaná, čistá, pozitivně naladěná a konstruktivní, PRAVDA JE ZJEVNĚJŠÍ. Protože úkolem mysli není věřit nebo nevěřit pravdě. Jejím úkolem je přestat se vměšovat mezi poznání a pravdu. Lidská mysl toto ráda kritizuje. Ale k čemu je to dobré? Co má člověk z kritiky, jen že kritizuje? Nikdy nemůže být špatné být opatrný, objektivní, inteligentní, rozlišovat a ptát se, protože pravda není něco, co MŮŽE BÝT ŘEČENO, ALE JEN PŘEDÁNO A POCHOPENO. A to znamená, že spiritualita JE ČIN A NE DISKUZE. Ano, buďte kritičtí, ale buďte také inteligentní. Získejte raději vlastní zkušenosti s tím, o čem mluvíte, než abyste jen kritizovali ostatní.

Krišna v Bhagavadgítě řekl: „Odevzdej se Mi.“ To můžeme chápat buď jako vrcholný egoismus nebo jako nejvyšší pravdu. Každý si najde to svoje; pokud člověk hledá, pak to, co najde, bude pravda. Pokud ale člověk jenom kritizuje, mluví, vyjadřuje svoje názory, hraje si se slovy a nadělá hodně hluku ve snaze získat si pozornost, pak dostane totéž: brak a hluk v opakujícím se kruhu vlastní nevědomosti a arogance. Ti, kdo kritizují, se stále chovají takhle: ukazují na ostatní prstem, vidí jen negativitu a předávají jen negativitu. V tomto smyslu jen vyrušují, protože uvnitř nich není nic, co mohou nabídnout nebo předat nějakým konstruktivním způsobem. Stejně tak jako prázdná nádoba nadělá plno hluku, tak oni taky.

Pravda nikoho nepotřebuje, pravda prostě je. Je na každém člověku, aby si toto uvědomil a prožil. Pravda nepotřebuje realizovat naše bytí. My potřebujeme realizovat pravdu a skutečné bytí, ve kterém existuje jenom blaženost.

Takže první část byla spíše o těch, kteří jsou pořád negativní, úzkoprsí a v podstatě bez zájmu. Teď se podívejme, jak to vypadá z perspektivy opravdového hledajícího, z perspektivy upřímné osobnosti, která věnuje svůj čas, pozornost a energii na prozkoumání, prožití a realizaci toho, o čem mluví ti, kteří už touto cestou prošli a dosáhli Nejvyššího.

„Jenom Satguru může člověku umožnit překlenout oceán života a smrti. Nikdo jiný.“ Proč jenom Satguru? Nejprve je potřeba správně pochopit slovo „guru“. Guru značí toho, kdo odstraňuje temnotu nevědomosti nebo prostě toho, kdo učí a předává znalosti. Guru může být kdokoli a cokoli; guru je někdo, kdo pomáhá ostatním porozumět a naučit se něco, co je tady na Zemi užitečné, přičemž Satguru ale není pouhým guruem. Ano, může učit, může dávat pokyny, může vysvětlovat, radit atd., ale Jeho hlavní role a neocenitelnost v tomto nespočívá. On toto všechno dělat může, ale zároveň je Tím jediným, kdo může člověku pomoci překlenout oceán života a smrti a dosáhnout konečného cíle, kterým je věčná služba Šríman Nárájenovi, protože On je v ní neustále. Avšak způsob, jakým učí, není tentýž, jakým učí guru, a proto stále existuje možnost, že kvůli nevědomosti a nepochopení mineme to, co nám Satguru ukazuje nebo Ho mineme docela. To je důvod, proč tu mluvíme o důvěře, lásce, odevzdání a oddanosti. To není nic, čemu se člověk může naučit. Člověk to může jenom cítit a rozpoznat, že to všechno má v sobě a že je připravený to probudit a šířit. U Mistrových nohou se člověk může naučit, jak se dostat do bodu, kdy to ve svém nitru ucítí a uvidí, protože to je přirozený stav člověka. Je to stav beze strachu a chtivosti. Proto mluvíme o BEZPODMÍNEČNÉM VZTAHU. I když se zpočátku vyskytnou nějaké nedostatky, není to problém, protože ve správné atmosféře a se správným porozuměním a znalostmi, je člověk rychle překoná.

- Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda 6. listopadu 2017 (Tato zpráva byla napsána Paramahamsou Vishwanandou osobně a nejprve zveřejněna pouze na Facebooku)

227 Čte 0 Komentáře

Tento článek byl označený tagem

Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.