Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůProč nejíst maso..??

OTÁZKA: Je v pořádku meditovat po jídle, anebo je žádoucí půst?

ODPOVĚĎ: Není dobré meditovat hned po velkém jídle. Tělo má tisíce jemných duchovních nervů. Tyto nervy po velkém jídle ztěžknou a nedovolí vám vstoupit do nejvyššího stavu meditace. Tělo bude těžké, vědomí bude těžké, nervy budou těžké a vaše meditace nebude dobrá. Když meditujete správně, cítíte, že celé vaše bytí letí jako pták vysoko, výše, nejvýše. Ale je-li vaše vědomí těžké, nemůžete letět vzhůru. Proto je vždy lepší meditovat s prázdným žaludkem. Mezi vaším jídlem a dobou, kdy usedáte k meditaci, by měly uplynout alespoň dvě hodiny. Ale na druhou stranu, trápí-li vás skutečný hlad, když jdete meditovat, nebude vaše meditace uspokojivá. Hlad vás jako opice bude neustále obtěžovat. V takovém případě je vhodné vzít si před meditací sklenku mléka nebo džusu. To vaši meditaci nepokazí.

Ale zdržet se velkého jídla před meditací není to samé jako půst. Hladovění není vůbec nezbytné pro meditaci. Půstem se můžete do určité míry pročistit. Jednou za měsíc, pokud chcete, můžete hladovět jeden den pro očištění svého bytí od vnější agresivity a nenasytnosti. Ale častým hladověním se spíše přiblížíte smrti než Bohu. Půst není odpovědí na sebepročištění. Odpovědí je neustálá, oduševnělá meditace, upřímná láska k Bohu a bezvýhradné odevzdání se Bohu.OTÁZKA: Je nezbytné být vegetariánem k tomu, abychom mohli následovat duchovní život?

ODPOVĚĎ: Vegetariánská strava hraje roli v duchovním životě. Čistota je v životě aspiranta nanejvýš důležitá. Tuto čistotu musíme zavést v těle, ve vitálnu a v mysli. Když jíme maso, vchází do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy se stanou pobouřenými a neklidnými a toto může zasahovat do naší meditace. Pokud hledající nepřestane jíst maso, obecně nezíská jemné prožitky nebo jemné vize.

Jeden čas bylo zvířecí vědomí nezbytné pro další pohyb vpřed. Zvířata jsou od přírody agresivní, ale zároveň je ve zvířecím vědomí jakási dynamická průbojnost. Kdybychom neměli zvířecí kvality, zůstali bychom nehybní jako stromy, nebo bychom zůstali při vědomí kamene, ve kterém není žádný růst, žádný pohyb. Ale zvířecí vědomí, bohužel, také obsahuje mnoho neosvícených a destruktivních vlastností. Nyní jsme vešli do duchovního života a role zvířecího vědomí již více není v našem životě zapotřebí. Ze zvířecího vědomí jsme vstoupili do vědomí lidského a nyní se pokoušíme vstoupit do božského vědomí.

Mírné kvality ovoce a zeleniny nám pomáhají zavést, ve vnitřním životě stejně jako ve vnějším, kvality sladkosti, jemnosti, prostoty a čistoty. Jestliže jsme vegetariány, pomáhá to celé naší vnitřní bytosti posílit své vlastní bytí. Uvnitř se modlíme a meditujeme; navenek nám také velmi pomáhá jídlo, které získáváme od Matky Země, dávající nám nejenom energii, ale také aspiraci.

Někteří lidé cítí, že je to maso, které jim dává sílu. Jdou-li však hluboko dovnitř, možná zjistí, že je to pouze jejich vlastní představa, že maso jim dává sílu. Člověk může změnit tento názor a cítit, že to není maso, ale duchovní energie prostupující tělem, která dává sílu tělu člověka. Tato energie pochází z meditace stejně tak, jako ze správné výživy. Síla, kterou lze získat z aspirace a meditace, je nekonečně mocnější než síla, kterou je možno získat z masa.

Mnoho hledajících došlo k závěru, že vegetarián je v duchovním životě v postavení činit rychlejší pokrok. Ale současně s vegetariánskou stravou se musí modlit a meditovat. Když má člověk aspiraci, vegetariánská strava mu značně pomůže; čistota těla pomůže vnitřní inspiraci, aby se stala intenzivnější a oduševnělejší. Ale na druhé straně, pokud někdo není vegetariánem, neznamená to, že neučiní duchovní pokrok nebo že nebude realizovat Boha.zdroj:http://www.srichinmoy.org/
1712 Čte 1 Komentář

Tento článek byl označený tagem


102
Kalrog dne 21/01/2015

páni, je to jen necelých 5 let a také jsem se ptal úplně stejně, je nezbytné být vegetariánem, pokud se chci duchovně měnit, jak bych si podle svých ideálů mohl přát. ani jsem se tím snad moc nezabývat a odpověď přišla sama po pár týdnech. bylo to dobré, jsem rádSmile

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.