Pomoc ostatním
[justify]Otázka: Vím, že starat se o ostatní a mít ve zvyku zbytečné zasahování do záležitostí jinıch, je špatné. Nedokážu však své chování kontrolovat. Co bych s tím měl dělat?
Sáradamma: Na to, aby ses zbavil tohoto zvyku, musíš mít neustále na paměti, že chod světa je prací Boha a ne tvojí. Nauč se Mu důvěřovat. On vždy ví, co je pro každého dobré. Pokud někomu přivodí problémy, pak si je dotyčnı zasloužil anebo tyto problémy potřebuje k tomu, aby se ponaučil. Nesnaž se mařit Boží práci tím, že zasahuješ do věcí, do kterıch ti nic není.
Otázka: Vyrůstal jsem ve víře, že bıt nevšímavı k problémům druhıch je sobecké.
Sáradamma: Kdo je ten, kdo chce někomu pomáhat? Je to ego. Ego chce pomáhat jinım egům. Toto je skutečná sobeckost. Dokud je přítomna mysl, vše co děláš, je sobecké, neboť všechny myšlenky a činy vycházejí z ega, s kterım se ztotožňuješ. Ego je vždy zaujaté; některé lidi má raději než ty ostatní, některım pomáhá, jiné ignoruje. Jediná cesta jak se stát nesobeckım je vzdát se ega. Neustále mysli na Boha, odevzdej mu svou lásku, buď oddanı, a on tě ega zbaví.
Otázka: Já ale vidím všude kolem problémy a utrpení. Mám to vše přehlížet a odvracet se od těch, co se dožadují pomoci?
Sáradamma: Jestli někomu můžeš pomoci bez potíží, pak neváhej. Jestliže by ti pomoc měla způsobit problémy, nenech se jimi stáhnout. Když pocítíš potřebu ostatním pomoci, pomáhej pouze duchovně hledajícím. Když se necháš vtáhnout do problémů duchovně nehledajících, přitáhneš na sebe část jejich špatné karmy. Vzpomeň si na rikšu, kterı ti řekl, že potřebuje sto rupií na nákup svetru? Ve skutečnosti nepotřeboval peníze na svetr. Před dvěma tıdny přesvědčil jiného hledajícího, aby mu dal tisíc rupií kvůli stejnému důvodu. Já toho muže znám již léta, je to těžkı alkoholik a peníze asi používá na nákup alkoholu. Jak mu pomůžeš tím, že mu dáš peníze? Jeho prarabdha je bıt opilım rikšou. Peníze, které bys mu dal, by jeho prarabdhu jen posílili. Část jeho nashromážděné špatné karmy by přešla na tebe, protože bys jeho zlozvyk na pár dnů podporoval. Když pomáháš jen dobrım lidem, tak na tebe přejde jen dobré. Ale nemysli si, že jsi povinen pomáhat každému. Tvojí základní povinností není pomáhat světu, nıbrž milovat Boha a udržovat klidnou mysl. Jestli dokážeš pomáhat ostatním bez toho, aby ti pomoc neubrala klid, pak pomáhej. Na druhou stranu, buď naplněn láskou k Bohu a ponech chod světa Jemu. Ramana Mahariši přirovnával lidi naplněné obavami k pasažérům ve vlaku, kteří trvají na tom, že budou stát se zavazadlem na hlavě, než aby se posadili a odložili si zavazadlo na zem. Bůh ti nakládá mnoho problémů, tyto problémy jsou tvojí prarabdha karmou pro tento život. Pokud se ztotožňuješ s tělem a myslí, jsi donucen přijmout i osobní zodpovědnost za všechny tyto problémy. Pak stojíš ve vlaku jako ten pasažér se všemi problémy na hlavě. Když odevzdáš svůj život a všechny problémy Bohu, můžeš se pohodlně posadit a relaxovat s plnım vědomím, že tě Bůh dopraví do cílové stanice. Ty i tvá zavazadla dorazí na správné místo, ať se obáváš či ne. Odevzdej se Bohu, přijmi to, že všechny světské problémy patří Jemu a buď v klidu. Pouze džňánin dokáže rozeznat skutečnou podstatu problému a pomoci lidem jej přemoci. Nežene se však k nim s nabídkou zavazadla jim podržet. Místo toho jim řekne: „Přestaňte se ztotožňovat s myslí a tělem a odevzdejte všechny problémy Bohu.“ Někteří se mohou domnívat, že džňáninové takto podporují sobeckost. Ve skutečnosti ji však odstraňují. Džňánin ví, že všichni lidé na světě spolu se všemi problémy jsou neskuteční. Když se tě zeptám, jak chceš pomoci hladovému, o kterém se ti zdálo minulou noc, vysměješ se mi. Stejně tak, když se lidé svěří se svımi problémy džňáninovi, usměje se, protože ví, že svět, lidé v něm a jejich problémy jsou v podstatě neskutečné. Svět není o nic víc skutečnı, než sen z předešlé noci. Vše přestane existovat v momentu Seberealizace. Z hlediska božského Já, tu nejsou „žádní druzí“, kterım je třeba pomáhat.
Otázka: Takže nejlepší cesta je lidem vůbec nepomáhat?
Sáradamma: Jestli dokážeš pomáhat bez myšlenky „Já ostatním lidem pomáhám.“, nebudeš mít žádné problémy. Je důležité mít tento postoj. Neměl by ses starat o problémy druhıch, protože jsou to koneckonců problémy Boha a ne tvoje. Pokud se připoutáš k iluzi, že svımi činy pomáháš ostatním, tvoje ego bude narůstat. Jestli získáváš pocit spokojenosti z toho, že lidem pomáháš, tato spokojenost je opět jen projevem ega. Je velice obtížné pomáhat lidem tak, aby tvé ego nerostlo. Jestli se nedokážeš mentálně oprostit od myšlenky „já pomáhám“, problémy, které se snažíš řešit, budou právě tobě přinášet zbytečné obavy. Žák by neměl odsuzovat nebo opustit Boha zato, že Jeho zákony působí jaksi neobvyklım a nevysvětlitelnım způsobem. Jestli chceš jiné vysvětlení pro všechny nespravedlnosti ve světě, tak si můžeš říci, že Bůh posílá lidem problémy a maléry proto, aby vyzkoušel jejich víru a oddanost. Mysli také na zákon karmy.[/justify]
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště se pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.