Čistá mysl - Zenová meditace
Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady. Slova nejsou potřebná. Když zde není myšlení, vše je přesně takové, jaké to je. Pravda je právě taková. Většina lidí má falešné chápání světa. Nevidí ho takovı, jakı je, nevidí pravdu. Co je dobro a co je zlo? Kdo jedná dobře a kdo zle? Lidé ulpívají na svıch názorech, ale názor každého člověka je jinı. Jak můžeš tvrdit, že tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? To je pouhá iluze. Jestliže chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svıch podmínek, situací a názorů. Pak bude tvá mysl před myšlením a to je čistá mysl. Taková mysl nemá žádnı vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je. Co je „právě takové, jaké je“, je pravdou. Jeden vynikající učitel řekl: Jestliže chceš tuto bránu překročit, nedovol, aby vzniklo myšlení.To znamená, že když myslíš, nemůžeš pochopit zen. Udržuješ-li však mysl ve stavu „před myšlením“, pak právě to je mysl zenu. Zen znamená dosáhnout čisté mysli a používat ji. Jak tuto mysl používat? Proměň ji v mysl velké lásky, v mysl pomoci všem lidem. Není to nic nemožného. Čistá mysl je zde stále, neobjevuje se ani nemizí. Jestliže správně medituješ, tvá mysl nevědění zesílí a ty dokážeš správně vidět svět kolem sebe: vše, co uvidíš, uslyšíš, ucítíš, vše čeho se dotkneš, bude pravdou, ne-myšlením. Tvá mysl pak bude jako zrcadlo: v každé chvíli odrazí opravdovou situaci. Když lékař u pacienta odloží „já, můj, mě“, sjednotí se s ním a určitě mu dokáže pomoci. Když pak přijde domů a je se svou rodinou a stále udržuje bdělou pozornost, jasně chápe, co je pro rodinu nejlepší. Nic víc, nic míň. Modrá hora se nehıbe. Bílé mraky plují oblohou sem a tam.
Zen je velmi jednoduchı: Co jsi?
Každı na tomto světě hledá štěstí vně sebe, nikdo však nerozumí svému pravému já.Všichni říkají "já" - "já chci tohle, já jsem takovı". Nikdo však tomuto já nerozumí. Kde bylo tvoje já, než jsi se narodil? Kam toto já odejde, až zemřeš? Budeš-li se upřímně ptát: "Co jsem?", dříve či později narazíš na zeď, kde je veškeré myšlení odetnuto. Nazıváme to "Nevím." Zen je udržováním mysli "Nevím" vždy a všude. Nakonec se tvá mysl "nevím" stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Uvidíš strom, je jen zelenı. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Objeví se červená, zrcadlo je červené; objeví se bílá, zrcadlo je bílé. Přijde někdo hladovı, dáš mu najíst; přijde někdo žíznivı, dáš mu napít. Nic nechci jen pro sebe, pouze pro všechny bytosti. Taková mysl je již osvícením, které nazıváme Velkou láskou, Velkım soucitem, Velkou cestou bódhisattvy. Je to jednoduché, není to nic těžkého.
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště se pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.