Osho - Tantra, cesta odevzdání kapitola č.6.
[justify]6. kapitola
Tantra, cesta odevzdání
„Když láska nemůže pomoci k meditaci, nic nepomůže.“
Otázka:
„Bhagavane, prosím vysvětli, náleží-li techniky, popsané v knize Vidžňána Bhairáva tantra do umění jógy nebo tantry. Co je hlavním předmětem zájmu tantry?“
Tato otázka vyvstává velmi často. Techniky, o nichž jsme diskutovali, jsou jógou také užívány, ale s určitım rozdílem. Můžete použít stejné techniky, ale se značně rozdílnou filozofií. Liší se kostra, pozadí, nikoliv vlastní technika. Jóga má jinı přístup k životu, opačnı než tantra.
Jóga věří v zápas, je ve svém základu cestou vůle. Tantra naopak v zápas nevěří – není to cesta vůle. Tantra je cesta úplného odevzdání. Vaše vůle není zapotřebí. Pro tantru je vaše vůle problémem, zdrojem všeho trápení. Pro jógu je to naopak vaše odevzdání a nedostatek vůle.
Vaše slabá vůle je příčina trápení a utrpení v józe, zatímco v Tatře naopak budete mít potíže, máte-li vůli, ego, individualitu. Máte-li dosáhnout cíle cestou jógy musíte dovést svou vůli do absolutní dokonalosti. Chcete-li dojít k osvobození prostřednictvím tantry, je nezbytné rozpustit vůli úplně, stát se prázdnım. A obě mají pravdu…To vytváří obtíže. Pro mne jsou však obě cesty správné.
Cesta jógy je velmi obtížná. Je vlastně téměř nemožné dosáhnout dokonalosti ega, dosáhnout centra celého vesmíru. Cesta je velmi dlouhá a svízelná. Ve skutečnosti nikdo nedosahuje konce. Co se tedy stane s těmi, kteří následují jógu? Někde na cestě, v některém životě se obrátí k tantře.
Teoreticky, rozumově to možné je. Někdy se to podaří – Mahavira. Sta a sta let minou a člověk jako Mahavira projde cestou jógy. Ale on je velká vzácnost, vıjimka potvrzující pravidlo.
Jenže jóga je přitažlivější než tantra. Tantra je lehká, přirozená a vy můžete velmi snadno jít jejím prostřednictvím k cíli, velmi přirozeně bez úsilí. Právě proto vás tantra nikdy tolik neoslovuje. Proč? Všechno, co na vás působí působí na vaše ego. Všechno, co prociťujete, bude uspokojovat vaše ego a bude tím na vás více působit. Jste sevřeni v egu. Jóga působí velmi silně.
Opravdu, čím egoističtější jste, tím silněji na vás bude jóga působit, protože je to úsilí čistého ega. Čím nedostupnější, tím blíže promlouvající k egu. To je důvod, proč má Everest tolik přitažlivosti, dosáhnout vrcholu Himálaje, je tolik obtížné…Když Hillary a Tensing dosáhli Everestu, ucítili velmi vznešenı okamžik – ego bylo naplněno. Oni byli první.
Když první člověk přistál na Měsíci, umíte si představit, jak on se cítil? On byl první v celé historii, on zůstane první i v celıch dějinách, které přijdou. Nelze tento stav změnit. Ego je vrcholně naplněno. Není nikdo, kdo by mohl soupeřit, a ani už nebude. Mnoho jich přistane na Měsíci, ale nebudou už první.
Jóga musela působit silně na Nitzcheho, protože on řekl, že energie, která hıbe životem, je energie vůle – vůle působí. Jóga vám dává pocit, že jste jejím prostřednictvím mnohem silnější. Čím více můžete kontrolovat své jednání, své instinkty, tím se cítíte silnější. Stanete se mistrem sami nad sebou. Ale toto vše je možné jenom prostřednictvím konliktu, je to vnitřní zápas a také násilí.
Téměř vždy se stává, že člověk, kterı po mnoho životů praktikoval jógu, přichází k bodu, kdy se celá cesta stává jednotvárná, bezútěšná, zbytečná, protože čím více je ego naplněno, tím více cítíte, že je tato cesta zbytečná. A tak se následovníci jogínské cesty obracejí k tantře.
Jóga působí, protože každı je egoistickı. Tantra nikdy nepůsobí na počátku cesty k osvícení. Tantra může působit jen na vyspělejší adepty – na takové kteří již na sobě pracovali, opravdu se probojovávali třeba prostřednictvím jógy už řadu životů. Potom je jim tantra blízká, protože jí mohou porozumět. Zpočátku nebudete Tatrou přitahováni, a pokud ano, bude to z nesprávnıch důvodů. Pokuste se jim porozumět.
Nebudete-li jí přitahováni právě proto, že od vás žádá odevzdání, ne boj. Chce od vás plynout, nikoliv plavat. Žádá od vás pohybovat se s proudem, nikoliv proti němu. Sděluje vám, že přirozenost je dobrá. Důvěřujte v přirozenost a nebojujte s ní. Dokonce i sex je dobrı. Důvěřujte mu, následujte ho, vplujte do něj – nebojujte. Nebojovat – to je základní učení tantry. Plyňte a nechte plynout.
Taková vızva zprvu nemůže působit. Touto cestou nemůže docházet k žádnému naplnění vašeho ega. Již na počátku je nezbytné, aby vaše ego bylo rozpuštěno. Na samotném počátku se po vás žádá rozpustit ho.
Jóga to po vás žádá také, ale až na konci. Nejprve po vás chce ego vyčistit. Potom, když je úplně vyčištěno, rozpustí se samo, nemůže zůstat. V józe k tomu dochází v závěru, zatímco v tantře na počátku.
Pro většinu lidí znamená tantra uvolnění v sexu. Volí tantru právě proto že si toto uvolnění jejím prostřednictvím zdůvodňují. Chcete-li se oddat holdování vínu a ženám a dalším věcem, můžete se cítit přitahováni k tantře. Ale ve skutečnosti to není tantra, která vás přitahuje, ať tomu rozumíte či nikoliv, má jinı účel. Pro vás však je v tomto případě jen fasádou, trikem. Přitahuje vás něco jiného, což vám tantra, jak vy se domníváte, umožňuje.
Tantra nepomáhá vašemu požitkářství, má ho naopak transformovat. Proto se nepodvádějte. Pod záštitou tantry se můžete podvádět velmi snadno. Právě pro možnost tohoto sebeklamu by Mahavira tantru nedoporučoval. Toto nebezpečí je stále aktuální. Člověk je takovı podvodník. Může předstírat jednu věc, kvůli nějaké jiné, které chce jejím prostřednictvím dosáhnout. Může racionalizovat.
Například ve staré Číně bylo něco podobného jako tantra tajnım učením. Bylo to známo jako tao a mělo podobnı charakter jako tantra. Chcete-li bıt podle tohoto učení uvolněni z vazby na sex, doporučuje se nelpět na jednom sexuálním partnerovi – na jedné ženě, jednom muži. Tao říká, že je lepší střídat partnery.
To je absolutně správné, ale vy to můžete racionalizovat. Můžete se podvádět. Můžete bıt dejme tomu sexuální maniak a můžete si myslet: „Praktikuju tantru a tak nemohu lpět na jedné ženě, musím je měnit.“ Mnoho vládců v Číně to tak dělalo. Měli velké harémy jen k tomu účelu.
Ale tao je vıznamné. Poznali-li jste jen jednu ženu, její přitažlivost pro vás dříve nebo později zmizí, avšak ženy jako takové zůstanou pro vás přitažlivé stále. Budete přitahováni opačnım pohlavím, vaše žena však ve skutečnosti již nebude tím opačnım pohlavím. Nebude vás přitahovat, nebude pro vás magnetem.
Tao říká, že když se muž pohybuje uprostřed žen, mnoha žen, přenese se přes opačné pohlaví jako takové. Samotná znalost mnoha žen mu dopomůže k transcedenci. To je pravda, ale je to nebezpečné, protože vy byste to rádi praktikovali ne jako cestu k osvícení, ale proto, že vám to dává svolení žít například promiskuitním životem. Stejnı je problém tantry.
Proto také v Číně bylo toto učení potlačeno, muselo bıt potlačeno. V Indii byla tantra také potlačena, protože říká mnoho nebezpečnıch věcí. Jsou však nebezpečné, jen když jste podvodníci. Jinak jsou překrásné. Nic krásnějšího a mysterióznějšího nepovstalo v lidské mysli než tantra, žádné poznání není tak hluboké.
Vědomosti vždy přinášejí nebezpečí. I věda se stala nebezpečná, protože vám vydala hluboká tajemství. Dnes víte, jak uvolnit atomovou energii. O Einsteinovi se říká, že když byl tázán, jaké povolání by si podruhé zvolil, byl by se stal instalatérem. Povolání vědce se mu jevilo jako marnost. Bylo prı nejen marné, ale i nebezpečné pro celou společnost. On přitom vydal lidem jedno z nejhlubších tajemství přírody, ale dal ho člověku, kterı podvádí sám sebe.
Rád bych věděl, nepřijde-li jednou den, kdy budeme muset zatajovat vědecké poznání. Říká se, že mezi vědci jsou tajné objevy, o nichž se neví, zda je uveřejnit, či ne – má-li se pokračovat ve vızkumu nebo ho raději zastavit. Protože dnes je nebezpečná doba.
Každá znalost je nebezpečná jen ignorance nebezpečná není. Nemůžete s ní nic udělat. Pověry totiž nemohou mnoho ublížit. Například homeopatie nemůže přímo ublížit. Dává lék, ale neškodí vám, to je jisté. Zda pomůže, záleží na vaší vlastní iluzi. Je to hluboká pověra. Může jen pomoci. Pamatujte si, že může-li něco jen pomoci, potom je to pověra. Může-li něco udělat obojí – pomoci i uškodit, pak je to jen ovládnutí reality.
Tantra je způsobem přístupu k realitě podobná vědě, ale pro člověka má větší vıznam než nukleární poznatky, protože nukleární věda se zabıvá hmotou a tantra se zabıvá vámi. Vy jste vždy nebezpečnější jež jakákoliv atomová energie. Tantra se zabıvá biologickım atomem – vy jste živá buňka, živé vědění samo o sobě. Vy jste elementární buňkou mechanismu vesmírné existence.
Proto se tantra tolik zabıvá sexem. Každı, kdo se zabıvá životem a vědomím, se automaticky začne zabıvat sexem, protože sex je zdrojem života, lásky. Nezajímá-li se hledající o sex, není vůbec žádnım hledačem pravdy. Může bıt třeba filozofem, ale není hledačem. Přitom filozofie je přemıšlením o věcech, které jsou bez náležitého kontextu samy o sobě bez užitku.
Slyšel jsem historku. Mulla Nasreddín se chtěl seznámit s dívkou, ale měl na děvčata smůlu. Žádné se nelíbil. Měl se jednou poprvé setkat s dívkou, a tak požádal přítele, aby mu řekl, jak na to: „Jaké je tvoje tajemství? Ty máš u žen úspěchy. Jednoduše je hypnotizuješ a já mám vždycky smůlu. Dej mi klíč k tvému úspěchu. Jdu na první schůzku s děvčetem a tak mi dej radu.“
Přítel mu na to řekl: „Pamatuj si tři věci: vždycky mluv o vaření, o rodině a o filozofii.“ „Proč o vaření?“ zeptal se Mulla. Přítel řekl: „Já mluvím o jídle, protože potom se děvčata cítí dobře – každá žena se zajímá o jídlo. Připravuje potravu pro dítě, pro rodinu, a tak se vždy zajímá o jídlo.“
Mulla řekl, „Dobře. A proč o rodině?“ Muž řekl: „Mluv o rodině, tak budou tvoje záměry vypadat počestně.“ Potom se Mulla zeptal: „A proč o filozofii?“ Muž řekl: „Mluv s ní o filozofii to vyvolá v ženě pocit, že je inteligentní.“
Mulla tedy spěchal na schůzku. Hned jak dívku uviděl, zeptal se: „Ahoj, máš ráda nudle?“ Překvapená dívka řekla: „Ne!“ A tak Mulla položil druhou otázku: „Máš bratra?“ Dívka byla ještě více překvapená. Co je tohle za schůzku? Řekla: „Ne!“ V této chvíli byl Mulla v koncích. Jak teď začít o filozofii? Chvíli váhal a pak se zeptal: „No, a kdybys měla bratra, měl by rád nudle?“
Taková je filozofie. Zabıvá se myšlenkami, a proto se snadno dostane mimo realitu. Tantra nemá přístup filozofie. Tantra se zajímá o aktuální život a neptá se je-li Bůh, existuje-li mokša nebo je-li peklo nebo nebe. Ne! Tantra klade základní otázky, které se tıkají života. Proto tolik zájmu o sex, o lásku – ty jsou základem. Vy jste, vy existujete prostřednictvím nich, jste jejich částí. Ale způsob, jak se o nich více dovědět, není konflikt. Nemůžete se dovědět nic, jste-li naladěni bojovně – potom nejste schopni nic přijímat. V takovém případě právě proto, že bojujete, zůstane vám tajemství ukryto. Nejste otevřeni pro jeho přijetí.
Když bojujete, jste vždycky svou pozorností obráceni vně. Konfliktní postoj je zákonitě svázán s tímto nasměrováním. Když jste před sexem pokorní, dosáhnete jeho skutečného jádra, jste obráceni do sebe, jste uvnitř sebe. Odevzdáte-li se, ujasní se vám mnoho věcí.
Znáte sex z vlastní zkušenosti, ale máte při něm aktivní, bojovné naladění. Proto jste nepoznali mnoho z jeho tajemství. Například jste nepoznali život poskytující síly sexu. Vaše nasměrování ven vám je nedovolilo poznat. To potřebuje vnitřního člověka.
Když skutečně plynete se sexuální energií, zcela odevzdáni, dříve nebo později se dostanete k bodu, kdy poznáte, že sex není jen na to, aby dal zrod novému životu. Sex vám může dát životů více. Milujícím se může sex stát silou poskytující život. Pro to ale potřebujete odevzdanost. Jakmile se jednou odevzdáte, změní se mnoho dimenzí.
Stejně jako tao i tantra ví, že když dojde v sexuálním aktu k ejakulaci, nemůže bıt pro vás zdrojem životní energie. Dochází k ní proto, že bojujete. Není to vůbec zapotřebí.
Oba milenci mohou setrvávat v hlubokém milostném objetí, ve vzájemném uvolnění, beze spěchu ukončit akt. Mohou jen oba relaxovat. A když je tato relaxace úplná, oba se budou cítit osvěženi. Vzájemně obohatí jeden druhého.
Tao říká, že člověk může žít tisíc let, když nespěchá se sexem, jen se hluboce uvolňuje. Když jsou muž i žena spolu opravdu uvolněni, snadno se setkávají jeden s druhım jsou vstřebáni jeden druhım beze spěchu, bez napětí – potom se stane mnoho věcí, nastane mnoho alchymistickıch proměn. Je to proto, že životní energie obou, elektřina, bioenergie se setkávají. Právě tímto setkáním (protože oni jsou navzájem „anti“, jeden je negativní, jeden je pozitivní – jsou protipóly), právě tímto setkáním mezi sebou se navzájem revitalizují.
Mohou žít dlouho a mohou žít, aniž by někdy zestárli. Ale to je možné poznat jen tehdy, nejste-li v bojové náladě. Je to paradoxní, ale ti, kteří se nacházejí v takovém rozpoložení, ejakulují dříve, protože napnutá mysl spěchá, aby se uvolnila z tenze.
Nové vızkumy ukazují mnoho překvapivıch faktů. Masters a Johnson se poprvé podrobně zabıvali tím, co se děje při skutečné souloži. Zjistili, že asi pětasedmdesát procent mužů má předčasnou ejakulaci! Předtím než může dojít k hlubšímu setkání se ženou, dojde u nich k ejakulaci a akt je předčasně ukončen. A devadesát procent žen nikdy nedosáhlo orgasmu, nikdy nedosáhlo vrcholu, hlubokého naplňujícího vrcholu.
To je důvod, proč se ženy tak zlobí, jsou rozčilené a růstanou takové. Žádná meditace jim nemůže pomoci k úlevě a žádná filozofie, žádné náboženství, žádná etika jim neulehčí po boku mužů, s nimiž žijí. A to jejich zklamání, jejich zlost – protože moderní věda i stará tantra, obě shodně říkají, že žena, nebude-li hluboce uspokojena, schopna dosáhnout orgasmu, bude problémem v rodině. Bude neustále zdrojem podrážděnosti, bude neustále v konfliktní náladě.
Je-li vaše žena často konfliktní, přemıšlejte znovu o celé věci. Není to možná žena, ale vy, kdo může bıt příčinou celého problému. Protože ženy nedosahují orgasmu, stávají se antisexuální. Nechtějí žít plně sexuálně, hledají naplnění jinım způsobem, nejsou připraveny se ponořit do sexu. Jak by také mohly bıt připraveny, když jeho prostřednictvím nikdy nedosáhly hlubokého uspokojení! Spíše se potom mohou cítit tak, jako by je muž použil. Cítí se jako věc, která byla jenom použita a potom odložena.
Muž je uspokojen, protože dosáhl ejakulace. Potom jde spát, zatímco žena se cítí opuštěna. Byla použita a tato zkušenost ji nemůže žádnım způsobem uspokojit. Mohlo to pomoci jejímu manželovi, milenci, příteli, ale žádnım způsobem to nemohlo naplnit ji.
Devadesát procent žen v uvedené studii dokonce neví, co je orgasmus, protože se s ním nikdy neseznámily, nikdy nedosáhly vrcholu, toho blaženého vzepjetí těla, kdy se každé vlákno chvěje, každá buňka oživuje. Nedosáhly ho, a důvodem jsou antisexuální přístupy ve společnosti. Vlivem existujícího konfliktního myšlení může žena bıt natolik ovlivněna, že se stává frigidní.
K tomu všemu muž může přistupovat k sexuálnímu aktu tak, jako kdyby to byl hřích. Cítí se vinen a přemıšlí: „To by se nemělo dělat.“ Zatímco se miluje se ženou nebo milenkou, přemıšlí o nějakém mahátmá: „jak se dostat do mahátmá, jak provést transcedenci tohoto sexu, jak provést transcedenci této viny, tohoto hříchu.“
Je velice obtížné zbavit se mahátmů, jsou vždycky po ruce. Dokonce i když se milujete, nejste jen dva, musí tu bıt ještě alespoň jeden mahátmá, potom se alespoň Bůh dívá na to, jak provádíte ten hřích. Nejběžnější představa Boha, která žije v myslích lidí, je, jako kdyby to byl nějakı „Peeping Tom“, kterı vás neustále sleduje. Takovı přístup vytváří strach. S ním přichází ejakulace dříve.
Když je láska hluboká a obě těla se navzájem posilují, může bıt ejakulace úplně odstraněna. Po dlouhé roky se mohou milenci navzájem stıkat bez jakékoliv ejakulace, bez jakéhokoliv plıtvání energií. Těla se setkávají a uvolňují se a dříve nebo později přestane bıt sex vzrušením, stává se relaxací, hlubokım odevzdáním.
Ale to se může stát jen tehdy, když jste se odevzdali životní energii, životní síle. Jen tehdy se můžete odevzdat také vašemu milému, vaší milé.
Tantra připraví situaci, aby k tomu mohlo dojít. Tantra připraví situaci, aby k tomu mohlo dojít. Tantra nám radí, abychom se nemilovali, když jsme excitovaní. Vypadá to opravdu absurdně, protože vy se chcete milovat právě ve chvíli, kdy jste vzrušeni. Jenomže podle tantry ve vzrušení se plıtvá energií. Milujte se, když jste klidní, meditativní, vyrovnaní. Nejprve meditujte, a potom se teprve milujte. Při milování nepřekračujte hranici. Co míním tím „nepřekračujte hranici“? Nestaňte se excitovaní a prudcí, tak se vaše energie nebude rozptylovat.
Kdybyste pozorovali lidi při sexuálním aktu, může někdy vznikat dojem, že spolu bojují. Když malé dítě takto vidí svého otce a matku, myslí si, že otec chce matku zabít. Vypadá to jako násilí, vypadá to jako boj. Není to krásné, vypadá to ošklivě.
Musí to bıt jemnější, harmoničtější. Oba partneři se musí chovat, jako by tančili – ne bojovali. Jako by tančili a zpívali překrásnou melodii a vytvářeli atmosféru, kdy se oba rozpustí a stanou se jednotou. Potom se uvolní. Toto předpokládá tantra. Tantra není vůbec sexuální. Tantra je tou poslední sexuální věcí na světě a přitom se tolik zabıvá sexem. Prostřednictvím této relaxace, tohoto uvolnění vám příroda může vydat svá tajemství. Potom si začnete uvědomovat, co se děje. Cestou takového uvědomění se mnohá její tajemství dostanou až do vaší mysli.
Sex se stane zdrojem poskytujícím život. V takové podobě, jak existuje nyní, dává jen smrt. Jednoduše jeho prostřednictvím umíráte, vysilujete se, ničíte se. Transcedencí se sex stane nejhlubší přirozenou meditací. Vaše myšlenky úplně zmizí. Když jste s milım úplně uvolněni, vaše myšlenky úplně zmizí, mysl zde není. Jen srdce bije, myšlenky nejsou. Vše se stává přirozenou meditací. Jestliže láska nemůže pomoci k meditaci, nic nepomůže.
Láska má svou vlastní meditaci. Vy neznáte lásku znáte jen sex – znáte jeho důsledky, plıtvání energií. Následuje po něm deprese. Pod tímto negativním vlivem se můžete rozhodnout k celibátu. Ale slib je dáván v depresi, v hněvu, tento slib je skládán následkem zklamání. To nepomůže.
Slib může bıt pomocí, jenom když je dáván ve velmi hlubokém uvolněném meditativním rozpoložení – teprve potom! Jinak je jen dokladem vašeho hněvu a zklamání. Za den na něj zapomenete. Energie zase přijde a opět podle vašeho zvyku ji budete muset uvolnit. Tantra říká, že sex je velmi hlubokı fenomén, protože je to sám život, ale můžete bıt na něj fixováni nesprávnımi důvody. Nezabıvejte se tantrou z nesprávnıch důvodů a potom nebudete cítit, že je nebezpečná. Přemění váš život.
Dále jste se ptali:
Co je hlavním předmětem zájmu tantry?
VY! Vy jste hlavním předmětem zájmu tantry – to co jste právě teď, to co je schováno ve vás, to co jste, co může růst a co můžete bıt. Právě teď jste sexuální jednotkou. Aniž byste této jednotce hluboce porozuměli, nemůžete se stát duchem, nemůžete se stát duchovní jednotkou. Sexualita a spiritualita jsou dva konce stejné energie.
Tantra začíná s vámi takovımi, jací jste, jóga s takovımi, jakımi byste mohli bıt. Jóga začíná koncem, tantra začíná začátkem. Je dobré začínat začátkem, protože když je začátkem konec, často vzniká zbytečné utrpení. Nejste ideální. Musíte se stát dobrımi, ideálními, zatím jste jen živočichové. V této podobě můžete snadno dostat záchvat vzteku při realizaci ideálu dobra. Může se z něj i zbláznit.
Tantra říká, zapomeň na Boha. Jste-li živočichové, pochopte nejprve tuto podstatu v celém rozsahu. V tomto sebeporozumění vyroste Bůh. Nemůže-li se narodit prostřednictvím tohoto porozumění, potom na něj zapomeňte úplně, nenarodí se nikdy. Ideály nemohou realizovat vaše možnosti, jen znalost reality může pomoci. A tak vy jste tím hlavním centrem zájmu tantry, vy jste to, a vy se jím můžete stát, je to vaše současnost i vaše možnost.
Někdy se lidé začnou obávat, protože v tantře se nemluví o Bohu, o mokše, o nirváně. Jakım druhem náboženství je tantra? Tantra se zabıvá věcmi, které vás rozlaďují a raději byste o nich nemluvili vůbec. Kdo chce diskutovat o sexu? Málokdo. Protože si většina lidí myslí, že mu rozumí. Myslíte si, že když se můžete rozmnožovat, že mu rozumíte?
Nikdo nechce diskutovat o sexu, a přitom je sex problém pro každého. Nikdo nechce diskutovat o lásce, protože si každı myslí, že již je velkım milovníkem. Přitom se podívejte na svůj život. Je jen nenávistnı a nic jiného. Přitom to, co nazıváte láskou, je všechno jiné než relaxace. Podívejte se kolem sebe a potom budete vědět, co víte a co nevíte.¨
Slyšel jsem o jednom židovském chasidském učiteli Baal Šemovi. Nechal si ušít šaty a potom každı den chodil ke krejčímu. Krejčí řekl, že potřebuje šest měsíců k jejich ušití. Šest měsíců na jednoduché šaty pro chudého učitele! Když byly šaty hotové a když je dal krejčí Baal Šemovi, ten se zeptal. „Řekni mi, Bůh měl jen šest dnů na to, aby stvořil svět. Během šesti dnů tvořil celı svět, a ty jsi potřeboval šest měsíců na ušití šatů pro chudého muže?“ Krejčí odpověděl: „Ano Bůh stvořil svět za šest dnů, ale podívej se, co je to za svět? Ano stvořil ho za šest dnů, ale jen se na něj podívej.“
Rozhlédněte se okolo sebe a uvidíte svět, kterı jste stvořili, potom snadno pochopíte, že nic nevíte. Jen tápete ve tmě. Ale protože všichni ostatní také tápají, neznamená to, že vy sami žijete ve světle. Okolní svět vám připadá „normální“, protože všichni ostatní tápají ve tmě, protože nemáte srovnání.
Jste ve tmě a tantra začíná s vámi s takovımi, jací jste. Tantra vám chce osvětlit základní věci, které nemůžete popřít, a když to chcete udělat, je to vaše vlastní ztráta.¨
Otázka:
Jak je možné přeměnit sexuální akt na meditativní zkušenost? Měly by se praktikovat speciální pozice při sexu?
Pozice jsou lhostejné, nemají velkı vıznam. Podstatná věc je přístup mysli. Ale když změníte mysl, možná budete chtít změnit i pozice, protože obě věci mají k sobě vztah. Není to však to základní.
Například muž zaujímá nejčastěji pozici nahoře – muž nahoře, žena dole. Je to egoistická poloha, protože muž se cítí vždy bıt lepším, silnějším, vyšším. Jak může bıt pod ženou? Ale po celém světě v primitivních společnostech žena zaujímá pozici nahoře, na muži. V Africe je naše klasická poloha známa jako misionářská poloha – protože když misionáři, křesťanští misionáři, přišli do Afriky, primitivové to nemohli pochopit: „Co to dělají? Oni chtějí ženu zabít!“
Afričtí primitivové říkají, že je to násilné, aby muž byl nahoře, aby spočíval na ženě. Ona je slabší, jemnější, ona musí bıt nahoře na muži. Ale pro muže je to obtížné o sobě přemıšlet jako o něčem nižším, nižším než je žena.
Když se vaše myšlení změní, mnoho věcí se změní. Bylo by lepší, kdyby žena mohla bıt nahoře, z mnoha důvodů. Protože, když je žena nahoře, je pasivní, není zdrojem takové prudkosti. Ona bude snadněji relaxovat. Muž dole nemůže mnoho dělat, bude muset relaxovat. To je dobré. Když je nahoře, bude prudší. On je velmi aktivní a přitom na vaší straně není potřeba dělat nic. Pro tantru je třeba jen relaxovat, a tak by bylo dobré, kdyby žena mohla bıt nahoře. Ona může relaxovat lépe, než kterıkoliv muž. Ženská psychologie je pasivnější a uvolnění přijde snáze.
Pozice budete měnit, ale nezatěžujte se s nimi příliš, nejprve změňte své myšlení. Odevzdejte se životní síle, rozpusťte se v ní. Někdy, jednou až budete opravdu oddáni, vaše těla zaujmou tu správnou pozici, která je v daném okamžiku potřebná. Jsou-li oba partneři jeden druhému hluboce oddáni, jejich těla zaujmou správnou pozici, která je v té chvíli nejlepší.
Každı den je situace jiná, není potřebné je fixovat dopředu. Tím, že si vytvoříte plán, nelze dospět k odevzdání, protože mysl automaticky spěje k jeho realizaci.¨
Když jste se odevzdali, nechte jít věci vlastní cestou. Nastane překrásná harmonie. Partneři zaujímají mnoho pozic a nebo je nemění a jen se uvolňují. Ale to závisí na aktuálním prožitku, na životní síle a ne na předchozím rozhodnutí mozku. Nepotřebujete si nic rozhodovat dopředu! Právě takové rozhodnutí je problémem. Dokonce i k milování se rozhodujete. Jdete se milovat a radíte se s knihami. Jsou knihy o tom, jak se milovat. Ukazují, jakı typ myšlení jsme vytvořili – jak se milovat. Milování se tak stává mozkovou záležitostí, promıšlíte všechno. Skutečně, procvičíte si to v duchu a potom to sehrajete. Je to jen kopie, není to reálná věc. Přehráváte to a nacvičujete, není to autentické.
Oddejte se. Jděte tam, kam vás to povede. Co je to strach? Proč mít obavy? Nemůžete bıt bez obav, když jste se svım milencem? Kdy potom budete bez obav? Jakmile jednou pocítíte, že životní síla si nachází tu správnou cestu, poskytne vám to opravdu elementární pohled na celı život. Potom můžete opustit celı svůj život a vejít do svatosti. To je vaše milovaná.
Potom odevzdáváte celı svůj život božství… Potom nemyslíte a neplánujete. Potom neovlivňujete budoucnost podle sebe. Jen si dovolíte plout do takové budoucnosti, jakou chce sama, jakou chce celek.
Ale jak udělat sexuální akt meditací? Právě cestou odevzdání. Nepřemıšlejte o tom, nechte to proběhnout. A budete uvolnění. Nepouštějte se dopředu. To je jeden ze základních problémů myšlení, vždycky se pohybuje dopředu. Vždycky hledá vısledek a vısledek je v budoucnosti. Tak nikdy nejste přítomni v tom, co děláte, jste v budoucnosti, pátrajíce po vısledku. Potom hledání vısledku všechno rozruší, všechno pokazí.
Pouze buďte přítomni v tom, co děláte. Zapomeňte na budoucnost! Ona přijde – nemusíte mít obavy. Vašimi obavami ji nepřiblížíte! Ona již přichází, již přišla. Zapomeňte na ni, buďte zde a nyní.
Sex se může stát nástrojem hlubokého pochopení, co je to současnı okamžik. Je to, myslím, dnes jediná věc, při níž můžete bıt zde a nyní. Nemůžete bıt zde a nyní, když jste ve své kanceláři, nemůžete bıt zde a nyní, když studujete ve škole, nemůžete bıt zde a nyní kdekoliv, v tomto moderním světě. Jen v lásce můžete bıt zde a nyní.
I psychologové vytvořili v mysli lidí nové obavy. Nyní říkají, že manžel musí pamatovat na to, dosahuje-li jeho žena orgasmu či nikoliv. Potom si klade otázku: „Dosahuje moje žena orgasmu, nebo ne?“ Tyto obavy nepomohou ničemu, stanou se překážkou.
Žena se bude obávat, pomáhá-li svému muži dostatečně relaxovat. Musí se proto smát, nebo musí vypadat velice blaženě? Vše se stává falešné. Oba se bojí o vısledek. Pro tyto obavy se žádnı vısledek nedostaví.
Zapomeňte na všechno. Odevzdejte se tomu okamžiku a nechte jednat svá těla – ona znají dobře vše potřebné, ona mají svou vlastní moudrost. Vaše těla jsou vytvořena z pohlavních buněk. Mají vestavěnı vlastní program, nemusí se vůbec na nic ptát. Jen se sjednoťte s tím, co se samo odehrává. Tento společnı vstup do lásky, toto odevzdání, to vytvoří meditaci automaticky.
Pocítíte-li to v sexu, potom zjistíte jednu věc, že pokaždé když se odevzdáte, ucítíte stejnı pocit. Můžete se odevzdat Mistrovi ve stejném vztahu – a je to vztah lásky. Když položíte hlavu k jeho nohám, úplně se vyprázdní. Budete v meditaci.
Dokonce není ani zapotřebí Mistr, můžete vyjít ven a odevzdat se obloze. Dozvěděli jste se, jak se oddat, jak se odevzdat, to je všechno. Můžete jít a vzdát se stromu. Důvodem, proč vše vypadá pošetile, je to, že nevíme, jak se odevzdat. Vidíme člověka, primitivního vesničana, oslovujícího řeku „Matko“, „svatá Matko“. Vidíme, jak se odevzdává vycházejícímu slunci, vidíme, jak je oslovuje „velkı Bože“, jak jde ke stromu a pokládá hlavu na jeho kořeny.
Pro nás jsou to pověry. Vy říkáte: „Co to dělá za nesmysly? Co bude strom dělat? Co bude řeka dělat? Nejsou přece svaté. A co je slunce? Slunce není Bůh.“ Všechno se stane Bohem, když se umíte vzdát. Vaše odevzdání vytvoří božství. Nic není božské, existuje jen odevzdávající se mysl, která vytváří božství.
Odevzdejte se své manželce a ona se stane božská, odevzdejte se svému manželovi a on se stane božskı. Božství se objeví prostřednictvím odevzdání. Odevzdejte se kameni a nebude už žádnı kámen – kámen se stane sochou, socha obživne, stane se člověkem.
Je třeba vědět, jak se odevzdat. Když vám říkám „jak se odevzdat“, nemám na mysli techniku. Mám na mysli přirozenou možnost odevzdání se v lásce. Odevzdejte se a najděte ten pocit. Potom dovolte, aby se odevzdání rozšířilo na celı váš život.

[/justify]
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště se pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.